ölməz

kalıcı, ölümsüz

ölmək
ölü

Digər lüğətlərdə