ŞAGİRD

I. i. 1. pupil; 2. (usta yanında) apprentice, learner; 3. (davamçı) disciple

II. s. pupil’s; ~ qələmi pupil’s pen; ~ forması pupil’s uniform; ~ çantası pupil’s bag, satchel

ŞAFTALILIQ
ŞAGİRDLİK

Digər lüğətlərdə