ŞİŞ

I ŞİŞ Səlmi yana çəkilməsəydi, yəqin ki, başında qoz boyda şiş əmələ gələcəkdi (M.İbrahimov); FIR Bu əsnada qardaşım Əbülhəsən xəstələndi, boğazına iri bir fır çıxdı (Çəmənzəminli); UR.

II ŞİŞ Şiş ucları buludlarla döyüşən; Dağlarında duzlan var ölkəmin (C.Cabbarlı); İTİ ..[pişik] hiss etdi ki, iti caynaqlarım qabırğaya ilişdirdi (İ.Hüseynov); SİVRİ Zehnin, düşüncənin səyyar qanadı; Sivri bir ox kimi sancıldı yerə (S.Vurğun).

ŞİRNİYYAT
ŞİŞİRTMƏK

Значение слова в других словарях