əbədiləşmək

əbədiləşmək
əbədiləşmə
əbədilik

Digər lüğətlərdə