ƏBƏDİLƏŞMƏK

глаг. увековечиваться, увековечиться (делаться, сделаться памятным навечно). Xalq yaddaşında əbədiləşmək увековечиться в народной памяти
ƏBƏDİLƏŞMƏ
ƏBƏDİLİK

Digər lüğətlərdə