ƏRDƏM

\[alm. Tugend; ing. Virtue; fr. Vertu; yun. Arete; osm. tr. fazilet; ər. فض خٍٍ \] – İnsanın mənəvi və ruhani yetkinliyi, istəyin əxlaqi yaxşılığa yönəlməsi. Fəlsəfə tarixində ərdəmə və ərdəmliyə müxtəlif mövqelərdən münasibət bildirilmişdir. Ümumiyyətlə isə ərdəmi – fəziləti əxlaqi yaxşılıq kimi qiymətləndirmişlər.
ƏNSAR
ƏRƏZ

Значение слова в других словарях