ƏRİŞ

Ər (ör) sözünün bir mənası “hündür” deməkdir. Ör – “hündür”, “örüş” deməkdir. Əriş “örüş”ün dəyişmiş formasıdır.Əriş xanada dikinə gedən işlərdir, ona görə də hündür anlamı ilə bağlıdır. Arğac isə “en” (və toxumaq) mənasını verən kəl­mə­dir, eninə gedən iplərdir və ərişlə birləşdirilərək palaz əmələ gətirir. M.Kaş­ğa­ridə verilmiş arquq (перекладина), arquru (поперек) sözləri də bunu sübut edir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ƏRİMƏK
ƏRİŞTƏ

Digər lüğətlərdə