БАБА

БАБА I

ж 1. dan. qadın, arvad; 2. məc. qorxaq, cəsarətsiz, iradəsiz, arvadxasiyyət kişi, ◊ бой-баба zirək qadın, ötkəm qadın; каменная баба xüs. daş heykəl (daşdan qayrılmış adam heykəli), снежная баба qar heykəl (qardan qayrılmış adam heykəli).

БАБА II

ж tex. korbud, döyəc (şalban, dirək və bu kimi şeyləri yerə çalmaq üçün mexanikləşdirilmiş ağır çəkic).

БАБА III

ж kökə, yağlı kökə; ◊ ромовая баба romlu pirojna.

БА
БАБА-ЯГА

Digər lüğətlərdə