ЮВЕЛИРНЫЙ

ювелирдин; ювелирдин затIар; ювелирные товары ювелирдин товарар; ювелирный магазин ювелирный магазин, ювелирдин затIар маса гудай магазин.
ЮВЕЛИР
ЮГ

Digər lüğətlərdə