LüğətlərAzərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

AĞALIQ

AĞALIQ I is. Hökmranlıq etmək. Nə haqq ilə mənim evimdə ağalıq edirsən? (C.Cabbarlı).

AĞALIQ II is. köhn. Ağalara məxsus mülk, ev, su, meşə, heyvan və s. İndi bunları ağalığa aparmaq lazımdır (S.S.Axundov).

AĞACLAŞMAQ
AĞARTI

Digər lüğətlərdə