LüğətlərAzərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

AĞIZLIQ

AĞIZLIQ I is. Kisə, çuval, qab və s. ağzına qoyulan qapaq, tıxac, qıf və s. Bu çuvalların ağızlığı yoxdur.

AĞIZLIQ II is. Nəfəslə çalınan musiqi alətinin və s. ağıza alınan hissəsi.

AĞIL
AĞLAR

Digər lüğətlərdə