...ABAD

[ fars. ] Xüsusi isimlərə qoşularaq şəhər, kənd, yer adları düzəldilir; məs.: Cəlilabad, Sabirabad və s.

Синонимы

  • ABAD ABAD (həmişə tikintisi, yaşayış üçün hər şeyi olan) Şuşanın “Hamamqabağı” küçəsi öz-özlüyündə, enli və abad küçələrdən hesab edilirdi (B
  • ABAD şən — şad

Антонимы

  • ABAD ABAD – BƏRBAD Pək şad olaraq güldüm abad olan ölkəmdə... (M.Müşfiq); Sən girməyən evlər qoy olsun bərbad; Öldürsün əmiri qaşların, gəlin! (Qoşma)

Этимология

  • ABAD1 1. Ərəbcə əbəd (əbədi) sözünün cəmidir, “həmişəlik” deməkdir. 2. Farsca isə “şən” mənasını verir, abadan sözü ilə qohumdur
ABAD
ABADAN

Значение слова в других словарях