AÇIQ-AÇIĞINA

zərf Açıq bir surətdə, gizlətmədən, qorxmadan, çəkinmədən.
Lakin Əhməd pəncərələrə tərəf nə üçün baxdığını açıq-açığına Cəmiləyə deyə bilmirdi. S.Rəhimov.

AÇIQ...
AÇIQ-AŞKAR

Значение слова в других словарях