aşıqsayağı

aşıqsayağı
aşıqlıq
aşılama

Digər lüğətlərdə