Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • aid

  aid

  Tam oxu »
 • aidit 2021

  aidit

  Tam oxu »
 • aidiyyət

  aidiyyət

  Tam oxu »
 • aidiyyəti

  aidiyyəti, qurumlar

  Tam oxu »
 • aidiyyətli

  aidiyyətli

  Tam oxu »
 • aidlik

  aidlik

  Tam oxu »
 • ailə

  ailə

  Tam oxu »
 • ailə-məişət

  ailə-məişət

  Tam oxu »
 • ailəbaz 2021

  ailəbaz

  Tam oxu »
 • ailəbazlıq 2021

  ailəbazlıq

  Tam oxu »
 • ailəcanlı

  ailəcanlı

  Tam oxu »
 • ailəcanlılıq

  ailəcanlılıq

  Tam oxu »
 • ailəçilik 2021

  ailəçilik

  Tam oxu »
 • ailədaxili

  ailədaxili

  Tam oxu »
 • ailədar

  ailədar

  Tam oxu »
 • ailədarlıq

  ailədarlıq

  Tam oxu »
 • ailəli

  ailəli

  Tam oxu »
 • ailəlik

  ailəlik

  Tam oxu »
 • ailəpərəst

  ailəpərəst

  Tam oxu »
 • ailəpərəstlik

  ailəpərəstlik

  Tam oxu »
 • ailəsiz

  ailəsiz

  Tam oxu »
 • ailəsizlik

  ailəsizlik

  Tam oxu »
 • ailəvi

  ailəvi

  Tam oxu »
 • ajan 2021

  ajan

  Tam oxu »
 • ajio

  ajio (iqt.)

  Tam oxu »
 • ajio-konto

  ajio-konto

  Tam oxu »
 • ajiotaj

  ajiotaj

  Tam oxu »
 • ajur

  ajur

  Tam oxu »
 • akademik

  akademik

  Tam oxu »
 • akademik-katib

  akademik-katib

  Tam oxu »
 • akademiya

  akademiya

  Tam oxu »
 • akademiyalararası

  akademiyalararası

  Tam oxu »
 • akademizm

  akademizm

  Tam oxu »
 • akanlar 2021

  akanlar

  Tam oxu »
 • akant

  akant (bot.)

  Tam oxu »
 • akarisid

  akarisid

  Tam oxu »
 • akarisidlər

  akarisidlər

  Tam oxu »
 • akasiya

  akasiya

  Tam oxu »
 • akasiyalıq

  akasiyalıq

  Tam oxu »
 • akatafaziya

  akatafaziya

  Tam oxu »
 • akın

  akın

  Tam oxu »
 • akınlıq

  akınlıq

  Tam oxu »
 • akineziya

  akineziya

  Tam oxu »
 • akionim

  akionim (dilç.)

  Tam oxu »
 • akkad

  akkad

  Tam oxu »
 • akklimatizasiya 2021

  akklimatizasiya

  Tam oxu »
 • akklimatlaşma

  akklimatlaşma

  Tam oxu »
 • akklimatlaşmaq

  akklimatlaşmaq

  Tam oxu »
 • akkomodasiya

  akkomodasiya

  Tam oxu »
 • akkompanement

  akkompanement

  Tam oxu »