Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • ap-alaca 2021

  ap-alaca

  Tam oxu »
 • apaçıq

  apaçıq

  Tam oxu »
 • apaçi

  apaçi

  Tam oxu »
 • apaçilər

  apaçilər

  Tam oxu »
 • apağ

  apağ

  Tam oxu »
 • apar-gətir

  apar-gətir

  Tam oxu »
 • apara-apara

  apara-apara

  Tam oxu »
 • aparat

  aparat

  Tam oxu »
 • aparatçı

  aparatçı

  Tam oxu »
 • aparatçılıq

  aparatçılıq

  Tam oxu »
 • aparatqayırma

  aparatqayırma

  Tam oxu »
 • aparatlı

  aparatlı

  Tam oxu »
 • aparatsız

  aparatsız

  Tam oxu »
 • aparatura 2021

  aparatura

  Tam oxu »
 • aparıb-gətirmə

  aparıb-gətirmə

  Tam oxu »
 • aparıb-gətirmək

  aparıb-gətirmək

  Tam oxu »
 • aparıcı

  aparıcı

  Tam oxu »
 • aparıcılıq

  aparıcılıq

  Tam oxu »
 • aparılma

  aparılma

  Tam oxu »
 • aparılmaq

  aparılmaq

  Tam oxu »
 • aparma

  aparma

  Tam oxu »
 • aparmaq

  aparmaq

  Tam oxu »
 • apart-hotel

  apart-hotel

  Tam oxu »
 • apartament

  apartament

  Tam oxu »
 • apartdırılma

  apartdırılma

  Tam oxu »
 • apartdırılmaq

  apartdırılmaq

  Tam oxu »
 • apartdırma

  apartdırma

  Tam oxu »
 • apartdırmaq

  apartdırmaq

  Tam oxu »
 • aparteid

  aparteid

  Tam oxu »
 • apartma 2021

  apartma

  Tam oxu »
 • apartmaq 2021

  apartmaq

  Tam oxu »
 • apaş 2021

  apaş

  Tam oxu »
 • apaşkar

  apaşkar

  Tam oxu »
 • apatit

  apatit

  Tam oxu »
 • apatiya

  apatiya

  Tam oxu »
 • apatrid

  apatrid

  Tam oxu »
 • apatridlər

  apatridlər

  Tam oxu »
 • apaydın

  apaydın

  Tam oxu »
 • apeks

  apeks

  Tam oxu »
 • apeliant

  apeliant

  Tam oxu »
 • apellyasiya

  apellyasiya

  Tam oxu »
 • apelyasiya 2021

  apelyasiya

  Tam oxu »
 • apelyativ

  apelyativ (dilç.)

  Tam oxu »
 • apelyativləşmə

  apelyativləşmə

  Tam oxu »
 • apelyativləşmək

  apelyativləşmək

  Tam oxu »
 • apendiks

  apendiks

  Tam oxu »
 • apendisit

  apendisit (tib.)

  Tam oxu »
 • aperiodik

  aperiodik

  Tam oxu »
 • apersepsiya

  apersepsiya

  Tam oxu »
 • apertometr 2021

  apertometr

  Tam oxu »