Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • aorist

  aorist

  Tam oxu »
 • aorta

  aorta

  Tam oxu »
 • aortit

  aortit

  Tam oxu »
 • ap-alaca

  ap-alaca

  Tam oxu »
 • apaçıq

  apaçıq

  Tam oxu »
 • apaçilər

  apaçilər

  Tam oxu »
 • apağ

  apağ

  Tam oxu »
 • apar-gətir

  apar-gətir

  Tam oxu »
 • aparat

  aparat

  Tam oxu »
 • aparatçı

  aparatçı

  Tam oxu »
 • aparatçılıq

  aparatçılıq

  Tam oxu »
 • aparatqayırma

  aparatqayırma

  Tam oxu »
 • aparatura

  aparatura

  Tam oxu »
 • aparıcı

  aparıcı

  Tam oxu »
 • aparıcılıq

  aparıcılıq

  Tam oxu »
 • aparılma

  aparılma

  Tam oxu »
 • aparılmaq

  aparılmaq

  Tam oxu »
 • aparma

  aparma

  Tam oxu »
 • aparmaq

  aparmaq

  Tam oxu »
 • apartament

  apartament

  Tam oxu »
 • apartdırılma

  apartdırılma

  Tam oxu »
 • apartdırılmaq

  apartdırılmaq

  Tam oxu »
 • apartdırma

  apartdırma

  Tam oxu »
 • apartdırmaq

  apartdırmaq

  Tam oxu »
 • aparteid

  aparteid

  Tam oxu »
 • apartma

  apartma

  Tam oxu »
 • apartmaq

  apartmaq

  Tam oxu »
 • apaş

  apaş

  Tam oxu »
 • apaşkar

  apaşkar

  Tam oxu »
 • apatit

  apatit

  Tam oxu »
 • apatiya

  apatiya

  Tam oxu »
 • apatrid

  apatrid

  Tam oxu »
 • apatridlər

  apatridlər

  Tam oxu »
 • apaydın

  apaydın

  Tam oxu »
 • apeks

  apeks

  Tam oxu »
 • apelyasiya

  apelyasiya

  Tam oxu »
 • apertometr

  apertometr

  Tam oxu »
 • apertur

  apertur

  Tam oxu »
 • apeyron

  apeyron

  Tam oxu »
 • apilka

  apilka

  Tam oxu »
 • apilkadənəli

  apilkadənəli

  Tam oxu »
 • apinevroz

  apinevroz

  Tam oxu »
 • apitoksik

  apitoksik

  Tam oxu »
 • aplanet

  aplanet

  Tam oxu »
 • aplaziya

  aplaziya

  Tam oxu »
 • aplikasiya

  aplikasiya

  Tam oxu »
 • aplikat

  aplikat

  Tam oxu »
 • aplikatura

  aplikatura

  Tam oxu »
 • aplit

  aplit

  Tam oxu »
 • apnol

  apnol

  Tam oxu »