Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • agah

  agah

  Tam oxu »
 • agahlıq

  agahlıq

  Tam oxu »
 • agent

  agent

  Tam oxu »
 • agent-bank

  agent-bank

  Tam oxu »
 • agentlik

  agentlik

  Tam oxu »
 • agentura 2021

  agentura

  Tam oxu »
 • Tam oxu »
 • ağ-ala 2021

  ağ-ala

  Tam oxu »
 • ağ-aşkar

  ağ-aşkar

  Tam oxu »
 • ağ-ban 2021

  ağ-ban

  Tam oxu »
 • ağ-bənövşəyi 2021

  ağ-bənövşəyi

  Tam oxu »
 • ağ-boz 2021

  ağ-boz

  Tam oxu »
 • ağ-çəhrayı 2021

  ağ-çəhrayı

  Tam oxu »
 • ağ-qara

  ağ-qara

  Tam oxu »
 • ağ-qırmızı

  ağ-qırmızı

  Tam oxu »
 • ağ-sarı 2021

  ağ-sarı

  Tam oxu »
 • ağ-sarımtıl 2021

  ağ-sarımtıl

  Tam oxu »
 • ağa

  ağa

  Tam oxu »
 • ağa-bəy 2021

  ağa-bəy

  Tam oxu »
 • ağa-xanım 2021

  ağa-xanım

  Tam oxu »
 • ağa-nökər

  ağa-nökər

  Tam oxu »
 • ağabacı

  ağabacı

  Tam oxu »
 • ağabanı 2021

  ağabanı

  Tam oxu »
 • ağac

  ağac

  Tam oxu »
 • ağac-ağac

  ağac-ağac

  Tam oxu »
 • ağac-bələk 2021

  ağac-bələk

  Tam oxu »
 • ağac-kömür 2021

  ağac-kömür

  Tam oxu »
 • ağac-uğac

  ağac-uğac

  Tam oxu »
 • ağac-yonqar 2021

  ağac-yonqar

  Tam oxu »
 • ağacabənzər

  ağacabənzər

  Tam oxu »
 • ağacaoxşar 2021

  ağacaoxşar

  Tam oxu »
 • ağacasına

  ağacasına

  Tam oxu »
 • ağacatma

  ağacatma

  Tam oxu »
 • ağacayaq 2021

  ağacayaq

  Tam oxu »
 • ağacayaqkök 2021

  ağacayaqkök

  Tam oxu »
 • ağacayaqköklər 2021

  ağacayaqköklər

  Tam oxu »
 • ağacbasdıran

  ağacbasdıran

  Tam oxu »
 • ağacbasdırma

  ağacbasdırma

  Tam oxu »
 • ağacbiçmə 2021

  ağacbiçmə

  Tam oxu »
 • ağaccilalayan 2021

  ağaccilalayan

  Tam oxu »
 • ağacdeşən

  ağacdeşən

  Tam oxu »
 • ağacdələn

  ağacdələn

  Tam oxu »
 • ağacdələnkimi

  ağacdələnkimi (zool.)

  Tam oxu »
 • ağacdələnkimilər

  ağacdələnkimilər

  Tam oxu »
 • ağacdoğrama

  ağacdoğrama

  Tam oxu »
 • ağacdoğrayan

  ağacdoğrayan

  Tam oxu »
 • ağacəkmə

  ağacəkmə

  Tam oxu »
 • ağacəri

  ağacəri

  Tam oxu »
 • ağacərilər

  ağacərilər

  Tam oxu »
 • ağacgəmirən

  ağacgəmirən

  Tam oxu »