AĞCİYƏR

AĞCİYƏR – CƏSARƏTLİ Əslində isə həddən artıq qorxaq, ağciyər idi (M.Talıbov); Yusif xasiyyətcə yumşaq olsa da, cəsarətli idi, heç bir şeydən qorxmazdı.

AĞBƏNİZ
AĞCİYƏRLİK

Значение слова в других словарях