AĞI

Ağu kimi də işlədilir, farsca “zəhər” deməkdir. 

AĞĞAT
AĞI DEMƏK

Digər lüğətlərdə