abırlamaq

azarlamak

Farsça abır-dan

abır xəyalılıq
abırlılıq

Digər lüğətlərdə