Azərbaycanca-türkcə lüğət

 • ay

  ay

  Tam oxu »
 • ayaq

  ayak

  Tam oxu »
 • ayaqqabı

  ayakkabı

  Tam oxu »
 • ayaqla

  yaya, yayan

  Tam oxu »
 • ayaqyolu

  hela

  Tam oxu »
 • ayaz

  ayaz

  Tam oxu »
 • aydın

  somut, veciz

  Tam oxu »
 • aydınlıq

  vuzuh

  Tam oxu »
 • ayı

  ayı

  Tam oxu »
 • ayıb

  ayıp

  Tam oxu »
 • ayıblamaq

  ayıplamak

  Tam oxu »
 • ayılmaq

  ayılmak

  Tam oxu »
 • ayırmaq

  ayırmak, üleşmek

  Tam oxu »
 • ayin

  ayin

  Tam oxu »
 • aylıq

  aylık, maaş

  Tam oxu »
 • ayna

  ayna

  Tam oxu »
 • ayran

  ayran

  Tam oxu »
 • ayrı

  ayrı

  Tam oxu »
 • ayrıc

  çatal

  Tam oxu »
 • az

  az

  Tam oxu »
 • az qala

  neredeyse

  Tam oxu »
 • az qaldı

  neredeyse

  Tam oxu »
 • azacıq

  biraz

  Tam oxu »
 • azad

  azat, hür, özgür

  Tam oxu »
 • azad etmək

  azletmek

  Tam oxu »
 • azadlıq

  hürriyet

  Tam oxu »
 • azalmaq

  azalmak

  Tam oxu »
 • azaltmaq

  kısmak

  Tam oxu »
 • azan

  ezan

  Tam oxu »
 • azançı

  müezzin

  Tam oxu »
 • azığ

  azık

  Tam oxu »
 • azlıq

  azınlık

  Tam oxu »
 • azmaq

  azmak

  Tam oxu »
 • azugə

  zahire

  Tam oxu »
 • baba

  büyük baba, dede

  Tam oxu »
 • bacaq

  bacak

  Tam oxu »
 • bacanaq

  bacanak

  Tam oxu »
 • bacarmaq

  becermek

  Tam oxu »
 • bacı

  bacı

  Tam oxu »
 • badımcan

  patlıcan

  Tam oxu »
 • bagaj

  bagaj

  Tam oxu »
 • bağ

  bağ, bahçe

  Tam oxu »
 • bağban

  bahçıvan

  Tam oxu »
 • bağça

  bahçe

  Tam oxu »
 • bağırmaq

  bağırmak

  Tam oxu »
 • bağırtı

  çığlık, yaygara

  Tam oxu »
 • bağışlamaq

  affetmek, bağışlamak

  Tam oxu »
 • bağışlayın

  pardon

  Tam oxu »
 • bağlama

  ambalaj, paket

  Tam oxu »
 • bağlamaq

  bağlamak, kapamak

  Tam oxu »