ABİ-NEYSAN

Hərfi mənası “aprel suyu” deməkdir. Ab “su”dur (farsca), neysan isə uryanicə aprel ayının adıdır (bizə fars dilindən keçib).  

ABIR
ABİD

Digər lüğətlərdə