ADI

Bu, ərəb mənşəlidir, ədat yerində işlədilir və a saiti uzun tələffüz olunur. Hərfi mənası “əsla” deməkdir (“onunla adı işin olmasın” cümləsi el arasında çox işlədilir).    

ADƏT
ADINA

Digər lüğətlərdə