ADAMYANA

Adam sözü “Adəm” deməkdir, -yana isə farsca -anə (-yanə) şəkilçisinin dəyişmiş formasıdır (şairanə...), bizdəki -casına şəkilçisinin sinonimidir.   

ADAM
ADAPTASİYA

Digər lüğətlərdə

автокла́в атаку́ющий зарони́ться изволок калёвочник пароперегре́в подбодря́ть поуе́здный приближённая лакирова́ться неуёмный перече́рчивать eminently encaenia high-protein oversteer phosphokinase Targumim thesis twopence vegetable mold кхмер сквалыжничать управдом эфиронос