ALLAH

I
сущ. Аллах, Бог:
1. по религиозным представлениям, верховное существо, управляющее миром
2. перен. о гении, способном, талантливом человеке. O, riyaziyyatın allahıdır он бог в математике
3. о том, кто господствует, решает всякие вопросы по своему усмотрению
II
прил. божий. Allah bəndəsi божий человек; раб Божий; Allah vergisi божий дар, Allah sorğusu божий суд
◊ Allah ağıl versin дай Бог ума кому; Богом обиженный (о несчастливом, неумном, ограниченном человеке); Allah amandır! избави Бог (Господь), боже упаси!; aman Allah! о боже! Aman Allah, bu nə müsibətdir! О Боже, что за напасть!; Allah bağışlasın Бог с тобой (с ним, с ней, с вами, с ними), Бог простит; Allah, özün bağışla прости, Господи; Allah bəla(-sını) versin проклятие: чтоб Бог наказал кого ; Allah bəndəsi: 1. кто-то, некто; 2. раб Божий, несчастный, жалкий, бедняга; Allah bilir Бог (господь, Аллах) знает, ведает, Allah vursun чтобы Бог поразил кого-л. (выражение недовольства, проклятие); Allah qənim olsun чтоб Бог наказал; Allahın qəzəbi tutmuş Богом обиженный; Allah öldürmüş, Allah vurmuş см. Allah vursun; Allah qüvvət versin дай Бог силы; Allah köməyin(-iz) olsun Бог в помощь, да поможет Бог; Allah qoysa Бог даст, если Аллах позволит (выражение хорошего пожелания); Allah evi мечеть; Allah eləməsin не дай бог, не дай боже; Allah eləsin дай бог; Allah kömək eləsin см. Allah köməyiniz olsun; Allah rəhmətinə getdi отдал Богу душу, умер(-ла); Allah saxlasın да сохранит Бог, дай бог здоровья; Allah xatirinə (eşqinə) ради бога; Allah canını alsın (cəzasını versin) чтоб тебя Бог наказал; Allaha bax ради Бога; Allaha şükür слава Богу; Allahı sevərsən ради Бога; Allahın var günü каждый божий день; Allahü-əkbər всемогущий Бог (Аллах); səni and verirəm Allaha заклинаю тебя Богом (Аллахом); sən (siz) Allah ради Бога; Allahın qanmazı медный лоб (о тупом человеке); Allaha pay aparan каланча пожарная (о человеке очень высокого роста); Allahın heyvanı, Allah bəndəsi божий человек; Allahın bəxtəvəri любимец Бога, баловень судьбы; Allahın ölüsü, Allahın heyvanı божья коровка (о безобидном человеке); Allah heç nə əsirgəməyib, Allah hər şey verib Бог не обидел кого чем; Allahdan qorx (qorxun) побойся (побойтесь) Бога (Аллаха); Allah haqqı ей Богу, как Бог свят; Allah kərimdir, Allahın yazığı gələr господь милостив; Allah rəhmət eləsin kimə царствие небесное к ому; Allah ağzından eşitsin твоими бы устами да мёд пить; Allaha and içirəm клянусь Богом; Allahü-əkbərlə, Allah-Allahla еле-еле, как-нибудь, на птичьих правах, на честном слове; Allah yaddaş versin дай Бог памяти кому; Allahı verdi Бог послал, повезло кому; Allah kəssin nəyi черт бы побрал; Allahdan buyruq – ağzıma quyruq по щучьему велению, по моему хотению (чудесным образом, само собой); Allah ümidinə dolanmaq питаться чем Бог послал; Allahın altında если бы, … бы; Allahına şükür elə благодари Бога; Allah yetirib Бог послал (повезло)
ALLAFLIQ
ALLAH-TƏALA

Значение слова в других словарях