aqibətsiz

sif. malheureu//x,-se ; malchanceu//x, -se

aqibətlilik
aqibətsizlik

Digər lüğətlərdə