ARALIQ

Türklərdə ay adları belədir: ocaq, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, tem­muz, ağustos, eylül, ekim, kasım, aralıq. XII ay yeni və köhnə ilin ayrıcı oldu­ğun­dan aralıq adlanıb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ARALAMAQ
ARAM

Digər lüğətlərdə