Lüğətlərdə axtarış.

Axtarışın nəticələri

 • natura

  natura

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • NATURA

  natura bax təbiət 2

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • NATURA

  характер, качество, свойство, норов, нрав, натура

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • NATURA

  I сущ. натура: 1. реальные объекты действительности (человек, предметы, ландшафт и т.п.), которые художник непосредственно наблюдает при их изображени

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • NATURA

  [lat.] натура (1. ччинлай шикил чӀугун патал тӀебии, ччан алай чешне ва я художникдин вилик ада чӀугвадай шикилдиз чешне яз акъваздай кас; // ахъа чка

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti
 • NATÚRA

  ...vasitəsi kimi pul əvəzinə verilən mal, məhsul və s. borcunu natura ilə ödəmək.

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • NATURA

  n. nature

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • natura

  is. nature f

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • NATURA

  \ – 1.Hər bir var olan şeyin sırf özünü təşkil edən şey yaxud struktur. 2.Insanın əsasını qoyduğu sistemlər, formalarla \ əksliklər içərisində öz-öz

  Tam oxu »
  Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti
 • НАТУРА

  1. Təbiət,; 2. Xasiyyət; 3. Xüs. Natura, canlı heykəl; 4. Natura (pul əvəzində verilən mal, məhsul)

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • НАТУРА

  ж 1. təbiət; 2. xasiyyət; по натуре он очень мягкий человек xasiyyətcə o çox yumşaq adamdır; 3. xüs. natura, canlı heykəl (şəkli çəkilməkdən ötrü rəss

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • НАТУРА

  1. мн. нет тIебиат; гьакъикъат. 2. хесет; къилих; зат. 3. натура (художникдин вилик ада чIугвадай шикилдиз чешне яз акъваздай кас). 4. натура, проду

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • натура

  -ы; ж. (лат. natura - природа) см. тж. натурный, в натуре 1., в натуре 2., в натуре 3. 1) а) Характер, нрав, темперамент. По натуре он был покладистым

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • вторая натура

  Об основной черте характера, сущности кого-л.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • NATURAL

  sif. [lat.] Natura (mal, məhsul və s.) ilə ödənilən, alınan və ya verilən (bax natura 2-ci mənada). Natural vergi. □ Natural təsərrüfat – məhsulu satm

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • NATURAL

  ...шейералди ва мс. гудай, вахгудай ва я къачудай (налог, гьакъи); кил. natura 2).

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti
 • HƏDD-ZAT

  сущ. устар. природа (прирожденное свойство, качество человека); натура, характер. Hədd-zatında по природе, по натуре

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • NATURAL

  натуральный

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • NATURAL

  natural bax təbii 1

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • NATURAL

  s. natural; ~ təsərrüfat natural economy

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • НАТУГА

  ж мн. нет dan. 1. gücənmə; 2. gərilmə, tarım çəkilmə, dartılma

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • NATURAL

  natural1 n 1. ağıldan kəm, gic, sərsəm, idiot; səfeh, axmaq, sarsaq, əbləh (anadangəlmə); He is quite a natural O, tamamilə gicdir / sərsəmdir / idiot

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • NATURE

  ...cür mallar; things of this ~ bu cür / növ / qisim şeylər; 4. natura, paltarsız, lüt; to draw from ~ naturadan / çılpaq / lüt çəkmək; ◊ in ~ dünyada,

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • natural

  sif. naturel, -le ; ~ təsərrüfat économie f naturelle

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • nature

  f 1) təbiət; 2) mahiyyət

  Tam oxu »
  Fransızca-azərbaycanca lüğət
 • натӀуфа

  см. нутӀуфа.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-rusca lüğət
 • НАТӀУФА

  bax нутӀуфа.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti
 • natural

  natural

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • натуга

  -и; ж.; разг. Напряжение сил. Приподняться с натугой. Без натуги поднять груз. Чуть не лопнул от (с) натуги (чересчур напрягся).

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • NATURAL

  ...натуральный: производимый, получаемый, оплачиваемый натурой. Natural avans натуральный аванс, natural vergi натуральный налог, natural gəlir натураль

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • НАТУГА

  мн. нет, разг. ялун; с натуги ялна-ялна, гзаф ялун

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • TƏBİYYAT

  i. 1. (natural) science, nature study; 2. (tədris fənni) science; 3. (tarixi) natural history

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • ТӀЕБИАТ

  1) n. nature; grain; kind .; тӀебиатдин adj. natural; native, indigenous; inborn, innate; 2) n. nature; exterior; life; makeup.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • ТӀЕБИАТ

  1) n. nature; grain; kind .; тӀебиатдин adj. natural; native, indigenous; inborn, innate; 2) n. nature; exterior; life; makeup.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • NAMURAD

  ...ziyadə. Q.Zakir. Dar günümdə qohum-qardaş yad olu; Məğrurluq eyləyən namurad (z.) olu. Aşıq Ələsgər.

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • NAĞARA

  ...səslənir, kim isə şirin-şirin oxuyurdu. Ə.Vəliyev. □ Nağara ağacı – nağara çalmaq üçün xüsusi şəkildə düzəldilmiş iki ağacdan hər biri. ◊ Toydan sonr

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • НАТИРАТЬ

  несов., см. натереть

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • NATARAZ

  1. неуклюжий; 2. исполинский;

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • NAĞARA

  литавры, барабан

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • NATARAZ

  sif. [fars.] 1. Kobud(ca), yekə, biçimsiz. Nataraz adam. – Pəri xanım gözlərini açıb gördü ki, evin ortasında nataraz bir pəhləvan oturub. (Nağıl). [Q

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • FATURA

  faktura, haqq-hesab; fatura bedeli – faktura dəyəri faktura, haqq-hesab

  Tam oxu »
  Türkcə-azərbaycanca lüğət
 • xassə

  is. propriété f ; nature f, naturel m ; kimyəvi ~ nature f chimique

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • yatıra-yatıra

  yatıra-yatıra

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • SATÚRN

  is. [lat.] 1. Günəş sisteminin planeti. Süheyl səyyarəsi. 2. Qədim Roma mifologiyasında səpin allahı

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • XALTURA

  1. халтура; 2. халтурный;

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • SATİ́RA

  ...gülüş. “Molla Nəsrəddin”in gülüşü kəskin bir gülüş, öldürücü bir satira idi. M.İbrahimov.

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • SATİRA

  сатира

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • MATARA

  bax mətərə

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • XALTURA

  ...əlavə qazanc. Xaltura ilə məşğul olmaq. □ Xaltura etmək – xaltura ilə pul qazanmaq. 2. Başdansovma, atüstü, yarıtmaz görülmüş iş. Oxuyan hazırlıqsız

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • FAKTÚRA

  [lat. factura – quruluş] 1. xüs. İncəsənət əsərlərində bədii üsulun xüsusiyyəti. Şerin fakturası. Simfoniyanın fakturası. 2. xüs. Hər hansı bir materi

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • NATARAŞ

  (Naxçıvan) tərs

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.
 • NATARAZ

  yöndəmsiz — biçimsiz — yaraşıqsız

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • NATARAZ

  I прил. нескладный (несоразмерный по телосложению, неуклюжий). Nataraz adam неуклюжий человек II сущ. верзила (высокий, нескладный человек), каланча

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • NATARAŞ

  прил. устар. 1. негладкий, шероховатый 2. перен. разг. неотёсанный (необразованный, некультурный)

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • NAXUNA

  (Qafan) bax naxna. – Atın naxunasın kəs. – Bizim qatırın gözündə naxuna var

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.
 • NAMURAD

  ...неудачливый (обиженный судьбой, не достигший цели) II сущ. неудачник; namurad qalmaq не достигнуть исполнения мечты, желания

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • НАТУГО

  нареч. разг. гзаф тIарамдиз, гзаф ялна

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • НАУТРО

  нареч. пака экуьнахъ

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • NAĞARA

  сущ. нагара (ударный музыкальный инструмент в виде полого цилиндра, основания которого обтянуты кожей); барабан. Nağara çalmaq играть на нагаре, nağar

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • ФАКТУРА

  faktura

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • TƏB

  1. натура, характер; 2. вдохновение;

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • ZAT

  1. особа, персона; 2. натура; 3. сущность;

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • TƏBİƏT

  1. природа, естество, натура; 2. характер, нрав;

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • YARADILIŞ

  1. создание, творение, сотворение; 2. природа, натура;

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • NİHAD

  сущ. устар. природа, естество, натура

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • в натуре

  1. см. натура; жарг. в зн. частицы. Конечно, обязательно, безусловно. 2. см. натура; в зн. вводн. сл. В самом деле. 3. см. натура; в зн. межд. Выражае

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • XASİYYƏT

  характер, качество, свойство, норов, нрав, натура

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • MƏZAC

  1. характер, натура, темперамент; 2. свойство организма, аппетит;

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • XİSLƏT

  сущ. характер, нрав, природа, натура кого-л.

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • кровь говорит

  в ком. 1) Сказывается характер, натура. 2) Проявляется чувство родства.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • İMPULSİV

  ...влиянием непосредственного побуждения; порывистый. İmpulsiv natura импульсивная натура 2. обусловленный бессознательным, непреодолимым побуждением; н

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • тӀебиат

  1. природа, натура, естество (уст.) : тӀебиатдин - природный; относящийся к природе.2. (перен.) характер, натура : хуш тӀебиат авай инсан - весёлый, д

  Tam oxu »
  Ləzgicə-rusca lüğət
 • TƏBİƏT

  1. TƏBİƏT, NATURA [Yavər:] Qoyun təbiət özü sizin həkiminiz olsun, latınlar deyərdi: natura sanat madikus-kurat yeni təbiət müalicə edir, təbabət müşa

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • НАТУРНЫЙ

  прил. 1. xüs. натура söz. sif.; натурный класс natura sinfi (rəssamlıq məktəblərində); 2. (kino) açıq havada çəkilən (şəkil); 3. iqt., tic. mal (əmtəə

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • обнажёнка

  -и; ж.; разг. проф. Обнажённая натура. Фотографировать, снимать обнажёнку. Специалист по обнажёнке.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • натурный

  см. натура 3), 4); -ая, -ое Натурный класс. Н-ые съёмки. Н-ая оплата труда.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • скупердяйский

  ...разг.-сниж. Свойственный скупердяю, характеризующий его. С-ая натура. С-ие повадки.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • malların təqdim edilməsi

  ...məhdudlaşdırılmayan, malların satışı, mübadiləsi, hədiyyə verilməsi, natura şəklində əmək haqqı ödənilməsi və natura şəklində digər ödəmələr, həmçini

  Tam oxu »
  Terminlər lüğəti
 • прохиндейский

  -ая, -ое.; разг. 1) Мошеннический, жульнический. П-ие поступки. П-ая натура. 2) Выражающий такие качества. Прохиндейский взгляд. П-ие глаза.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • лимфатический

  ...лимфе. Л-ая система. Л-ие железы. 2) устар. Безжизненный, вялый. Л-ая натура. • - лимфатические узлы

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • взрывчатый

  ...вещества. В-ая смесь. 2) разг. неуравновешенный, вспыльчивый; взрывной 2) В-ая натура.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • непредприимчивый

  ...смёткой; не являющийся деловитым. Непредприимчивый хозяин. Н-ая натура.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • İSTERİK

  ...İsterik qadın истеричная женщина, isterik xasiyyət истерическая натура

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • впечатлительный

  ...впечатлительность Легко и живо поддающийся впечатлениям, очень восприимчивый. В-ая натура. Ребёнок слишком впечатлителен.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • NƏCİBANƏ

  ...человеку). Nəcibanə sifət благородное лицо, nəcibanə təbiət благородная натура II нареч. благородно. Nəcibanə hərəkət etmək поступать благородно

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • демонический

  ...непокорный, злой. Демонический взгляд. Демонический смех. Д-ая натура.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • неиспорченный

  ...дурному влиянию, нравственно чистый. Неиспорченный юноша. Н-ая натура. Н-ая душа. Она была нравственно неиспорченна.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • неуравновешенный

  ...возбудимый. Н-ая женщина. Неуравновешенный подросток, ребёнок. Н-ая натура, психика.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • XIRDAÇILIQ

  ...etmək крохоборствовать, придавать значение мелочам 4. мелочность (натура, характер мелочного человека)

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • EKSPANSİV

  ...(порывистый, несдержанный). Ekspansiv xasiyyət (təbiət) экспансивная натура 2. возбужденный, взволнованный. Ekspansiv səs экспансивный голос 3. бурны

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • кляузный

  ...письмо. 2) Склонный к кляузам. Кляузный человек. Ну и к-ая же у тебя натура!

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • импульсивный

  ...внезапного побуждения, импульса; порывистый. Импульсивный человек. И-ая натура.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • апатичный

  ...состояние. 2) а) Склонный к апатии; равнодушный, вялый. Апатичный характер. А-ая натура. Обломов просто апатичен. б) отт. Выражающий апатию. Апатичны

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • корыстный

  ...цели. Корыстный поступок, помысел. 2) Корыстолюбивый. К-ые люди. К-ая натура.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • FİTRƏT

  сущ. устар. природа, натура: 1. окружающий нас материальный мир, все существующее, не созданное деятельностью человека 2. совокупность естественных св

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • экспансивный

  ...несдержанностью в проявлении чувств. Экспансивный юноша. Э-ая натура. Экспансивный в любви. Он был экспансивен, как южанин.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • деятельный

  ...выполнении какого-л. дела; постоянно действующий, работающий. Д-ая натура. Деятельный человек. б) отт. Способствующий активной деятельности кого-л. Д

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • женственный

  ...признаками, качествами, присущими женщине; мягкий, нежный, изящный. Ж-ая натура. Нежный женственный смех. Она похудела и стала ещё женственней. Обаят

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • НАТУРАЛЬНЫЙ

  1. Təbii, xalis; 2. Həqiqi, əslində olduğu kimi; 3. Iqt. Natural; 4. Köhn. Təbii-elmi

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • NATURALİSTİK

  натуралистический

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • NATURALİST

  1. естествоиспытатель (ученый, занимающийся изучением природы); 2. натуралист (последователь натурализма в литературе и искусстве);

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • NATURALİZM

  [lat.] XIX əsrin 60-cı illərin ədəbiyyat və incəsənətində meydana çıxmış burjua cərəyanı (bu cərəyan ictimai qanunları təbiət qanunları ilə eyniləşdir

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • NATURALİST

  [lat.] Naturalizm tərəfdarı

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
OBASTAN VİKİ
Natura
Natura (latın:natura – təbiət) — təsviri sənətdə – təsvir prosesində rəssam və ya heykəltəraşın bilavasitə müşahidə etdiyi gerçəkliyin real obyektləri (insan, əşya, landşaft). Sənətkarın maddi aləmə münasibəti və yaradıcılıq məqsədi naturanın seçilməsində və onun təsvirində təzahür edir. Bilavasitə naturadan istifadə etməklə portret, mənzərə, natürmort və s. əsərlər yaradılır. Digər janrlara aid əsərlər üçün köməkçi etüd, eskiz və rəsmlər yaradılarkən bilavasitə naturadan istifadə edilə bilər. == Ədəbiyyat == ASE, VII cild, Bakı, 1983. səh. 165.
Natural Frequencies
VMF Natural Frequencies ― 2018-ci ildə Vahid Mustafayev tərəfindən yaradılmış Azərbaycanın ilk saat fabriki == Tarixi == VMF şirkəti 1997-ci ildə ANS Şirkətlər Qrupunun rəhbəri Vahid Mustafayev tərəfindən yaradılıb. VMF-in Azərbaycanda təmsil etməyə başladığı ilk saat markası "Swatch Group"a daxil olan "Longines" saat markası olub. Şirkət elə həmin ildə hazırda fəaliyyət göstərən ilk satış məntəqəsi olan "Longines" butikini açıb. Şirkət həmçinin "Swatch Group"a daxil olmayan, İsveçrə markalarından "Ulysse Nardin", "Raymond Weil", "Maurice Lacroix", "Versace", "Versus", "Ferragamo" kimi dünyanın tanınmış şirkətləri ilə öz biznesini daha da genişləndirib. Azərbaycan saat bazarının pioneri olaraq, məşhur İsveçrə, Yaponiya saat markalarının ölkəmizdə tanınması və sevilməsində, keyfiyyətli və brend saat mədəniyyətininin yaradılmasının təməlində durur. İsveçrənin məşhur "Longines" saat şirkəti ilə uğurlu əməkdaşlığından sonra VMF "Swatch Group"a daxil olan "Breguet", "Blancpain", "Glashütte Original", "Omega", "Rado", "Hamilton", "Tissot", "Swatch", "Flik-Flak", "Certina", "Calvin Klein" kimi dünyanın tanınmış şirkətlərilə öz biznesini daha da genişləndirdi. Artıq 20 ildən çoxdur VMF ən son dəb, texnoloji yeniliklərlə zənginləşdirilən brend saatlarını dünya bazarı ilə eyni anda öz alıcılarına təqdim edir. 2001-ci ildə "Raymond Weil", 2004-cü ildə "Versace" saat və zinət əşyalarını, 2005-ci ildən "Maurice Lacroix"nı Azərbaycan alıcısına təqdim edib. VMF İsveçrə markaları ilə yanaşı, bazarda Yaponiyanın məşhur saat markalarını da təmsil edir. İlk təcrübə 2005-ci ildə "Casio" saat markası ilə başlayıb.
Natural Resources Conservation Service
Təbii Sərvətlərin Mühafizəsi Xidməti (ing. Natural Resources Conservation Service), keçmiş adı Torpağın Mühafizəsi Xidməti (ing. Soil Conservation Service) — ABŞ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin fermerlərə və digər özəl torpaq sahiblərinə və idarəçilərə texniki yardım göstərən təşkilat. Təşkilatın adı 1994-cü ildə Bill Klintonun prezidentliyi dövründə onun daha geniş missiyasını əks etdirmək üçün dəyişdirildi. Təşkilat nisbətən kiçik sayılır və hazırda təxminən 12.000 işçisi var. Təşkilatın missiyası dövlət və yerli qurumlarla əməkdaşlıq yolu ilə özəl torpaqlarda təbii ehtiyatları yaxşılaşdırmaq, qorumaq və yaxşı şəraitdə saxlamaqdır. Təşkilatın əsas diqqəti kənd təsərrüfatı torpaqlarında olsa da, torpağın ölçülməsi, təsnifatı və suyun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına bir çox texniki töhfələr vermişdir.
Natural fəlsəfənin riyazi əsasları
Natural fəlsəfənin riyazi əsasları - 1687-ci ildə 3 cildlik halında çıxan kitabdır. Kitabı İsaak Nyuton və Edmund Halley hazırlamışlar. Sələflərinin və özünün mexanika sahəsində tədqiqatlarının nəticələrini ümumiləşdirərək İsaak Nyuton “Natural fəlsəfənin riyazi əsasları” adlı möhtəşəm əsərini ərsəyə gətirib. 1687-ci ildə nəşr olunmuş bu əsərdə mexanikanın əsas məfhumları və prinsipləri üç məşhur qanun—ətalət qanunu, hərəkətin kəmiyyətinin sərf edilmiş qüvvəyə mütənasibliyi qanunu , təsir və əks—təsir qanunu şəklində formalaşdırılmışdır. == Nəşrlər == Philosophiae naturalis principia mathematica, auctore Is. Newton, Londini, iussu Societatis Regiae ac typis Josephi Streater, anno MDCLXXXVII (editio princeps). Philosophiae naturalis principia mathematica, auctore Isaaco Newtono, Editio secunda auctior et emendatior, Cantabrigiae, MDCCXIII. Philosophiae naturalis principia mathematica, auctore Isaaco Newtono, Editio tertia aucta & emendata, Londini, apud Guil. & Ioh. Innys, MDCCXXVI (tertia et ultima editio ab ipso auctore curata). == Ədəbiyyat == Антропова В. И. О геометрическом методе «Математических начал натуральной философии» И. Ньютона // Историко-математические исследования.
Natural loqarifm
Natural loqarifm — əsası e olan loqarifm. Burada e — irrasional sabitdir və təxminən 2,718281828-ə bərabərdir. Natural loqarifm adətən ln (x) kimi işarələnir. Həmçinin loge (x) və ya əgər e əsası nəzərdə tutulursa, sadəcə log("x") kimi işarələnir. e (ln (e) ) ədədinin natural loqarifm vahidə bərabərdir, çünki e1 = e. Vahidin natural loqarifmi (ln (1) ) sıfıra bərabərdir, çünki e0 = 1-dir. Loqarifmin tərifinə görə istənilən əsaslı vahidin loqarifmi sıfıra bərabərdir. Natural loqarifm y= 1/x əyrisi altındakı sahədə 1-dən a-ya qədər olan istənilən müsbət həqiqi ədəd kimi müəyyən edilə bilər. Bu təyinin sadəliyi, başqa düsturlarla da uyğun gəlir. Bu düsturların bir çoxunda natural loqarifm tətbiq olunur.
Natural loqarifma
Natural loqarifm — əsası e olan loqarifm. Burada e — irrasional sabitdir və təxminən 2,718281828-ə bərabərdir. Natural loqarifm adətən ln (x) kimi işarələnir. Həmçinin loge (x) və ya əgər e əsası nəzərdə tutulursa, sadəcə log("x") kimi işarələnir. e (ln (e) ) ədədinin natural loqarifm vahidə bərabərdir, çünki e1 = e. Vahidin natural loqarifmi (ln (1) ) sıfıra bərabərdir, çünki e0 = 1-dir. Loqarifmin tərifinə görə istənilən əsaslı vahidin loqarifmi sıfıra bərabərdir. Natural loqarifm y= 1/x əyrisi altındakı sahədə 1-dən a-ya qədər olan istənilən müsbət həqiqi ədəd kimi müəyyən edilə bilər. Bu təyinin sadəliyi, başqa düsturlarla da uyğun gəlir. Bu düsturların bir çoxunda natural loqarifm tətbiq olunur.
Natural ədədlər
Natural ədədlər — saymaq üçün istifadə olunan ədədlərə deyilir (riyazi dildə: 1-i özündə saxlayan minimal induktiv çoxluq). Natural ədədlər tək (Məs.: 1, 3, 5) və cüt (Məs.: 2, 4, 6) olur. 0 Natural ədəd deyil.1,2,3,4,5,6,7,8,9 Natural ədədlərdir. == Natural ədədlər == "Ədəd" sözü yunan sözü olan "artimos" sözündən götürülmüşdür. Hesabla ədədlər haqqındakı elmlə bağlı yaranmışdır. "Rəqəm" sözü (ərəbcə "sıfır") əsl mənası "boş yer" olan (həmin mənanı verən "sunya sanskrit" sözünün tərcüməsidir) ərəb sözündən götürülmüşdür. Əşyaları saymaq üçün və ya eyni növ əşyaların sıra nömrəsini göstərmək üçün istifadə olunan ədədlərə natural ədədlər deyilir. Natural sıra natural ədədlər çoxluğunu yaradır. Natural ədədlər çoxluğu N ilə işarə olnur. Çoxluq 1-dən başlayır və sonsuzdur.
Naturalizasiya
Naturalizasiya (ing. naturalization) — ərizəçinin vətəndaşlıq almaq üçün könüllü istəyi əsasında vətəndaşlıq almasının qanuni prosesi. Vətəndaşlıq qəbul etmə qaydası dövlət qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. Adətən vətəndaşlıq əldə etmək üçün bir sıra şərtlərə əməl edilməlidir (dil bilməsi, yaşayış yerinin olması və s.). "Naturalizasiya" termini tarixən təbii (ing. natural) vətəndaşların (və ya subyektlərin) hüquqlarının əldə edilməsini bildirir. Naturalizasiya çərçivəsində bəzən fərqləndirir: qeydiyyatı — heç bir əlavə şərt olmadan bir insanın tələbi ilə vətəndaşlıq əldə etməsi (ümumiyyətlə bu metoddan istifadə hüququ olan şəxslərin kateqoriyası qanunla nəzərdə tutulur); vətəndaşlıq verilməsi — ümumiyyətlə dövlət başçısı tərəfindən bir şəxsə vətəndaşlıq fəxri hədiyyə, hər hansı bir xidmətə görə (əgər bu qanunla nəzərdə tutulubsa). Naturalizasiya ümumiyyətlə bir sıra şərtlər tələb edir. Bunlardan biri qondarma ixtisas dövrü — ölkədə keçirdiyi vaxtdır. Əksər hallarda bu, İsveçdə və Hollandiyada olduğu kimi beş ildir.
Naturalizm
Naturalizm —Naturalizm və ya təbiətşünaslıq fəlsəfədə, sənətdə və ədəbiyyatda təbiətə əsaslanan müxtəlif cərəyanlara verilən ortaq bir ad. . Bu cərəyanların ardıcıllarına naturalist deyilir. Bundan əlavə, təbiət tarixi ilə məşğul olan elm adamlarına da naturalist və ya təbiətşünas deyilir. Ədəbiyyatda və sənətdə naturalizm təbiəti təfərrüatları ilə əks etdirən cərəyanların ümumi adıdır. Fəlsəfədəki naturalizm, hər şeyin təbii varlıqlardan, təbii səbəblərdən meydana gəldiyi və fövqəltəbii varlıqlara və onların izahların inanılmaması fikri. Əxlaq fəlsəfəsindəki naturalizm, mənəvi nəticələrin mənəvi olmayan ifadələrdən edilə biləcəyi nəzəriyyəsidir. == Fəlsəfə == Təbiətşünasa görə təbiətdə obyektiv qanunlara uyğun fəaliyyət göstərən bir sistem var. Bu qanunlar vasitəsilə müşahidə və təcrübəyə əsaslanan elm təbiətin bütün sahələrində möhkəm, dəqiq məlumatlar əldə edə bilər. Təbiətşünaslıq təbiət elmlərinin sənət və ədəbiyyata tətbiqindən yaranmışdır. Təbiətşünas anlayışa görə, gerçək olduğu kimi əks olunmalı və həyasız və vulqar hesab edilməyən cəhətlər işlənməlidir.
Naturalizm(Ədəbiyyat)
Naturalizm (fransızca; naturalisme latınca naturalis – "təbii" sözündəndir) – XIX əsrin 2-ci yarısında Avropa və ABŞ ədəbiyyatında formalaşmış cərəyan. Naturalizmin estetikası təbiətşünaslığa, başlıca olaraq, fiziologiyaya əsaslanırdı. İtaliyadakı verizm cərəyanı da naturalizmə yaxın cərəyanlardandır. Naturalizm XIX əsrin 60-cı illərində Fransada yaranmış, 70-80-ci illərdə başqa ölkələrdə də geniş yayılmışdı. Onun ilk əlamətləri Qustav Flober, xüsusilə Qonkur qardaşlarının yaradıcılığında əksini tapmışdır. Lakin naturalizmin formalaşması onun nəzəriyyəsini işləyib hazırlamış Emil Zolyanın adı ilə bağlıdır. Gi de Mopassan, H.Hauptman, F.Norris, A.Strindberq, Henrik İbsen, Knut Hamsun və başqalarının yaradıcılığına ciddi təsir göstərmişdir. Şüurlu surətdə ədəbi obrazın fərdiliyinə meyl XIX əsrdə Fransada realizmin naturalizm deyilən bir qolunun yaranmasına gətirib çıxardı. Naturalistlər realist yaradıcılıq üçün ədəbi materialın və obrazın fərdiliyinin prinsipial xarakterini nəzərə alaraq rəssamlıqda naturadan şəkil çəkmə prinsipinə bənzər bir ədəbi təsvir üsuluna meyl etməyə başladılar. Bir sıra fransız realistləri yazıcıdan obyektivlik, elmilik və s.
Naturalizm (ədəbiyyat)
Naturalizm (fransızca; naturalisme latınca naturalis – "təbii" sözündəndir) – XIX əsrin 2-ci yarısında Avropa və ABŞ ədəbiyyatında formalaşmış cərəyan. Naturalizmin estetikası təbiətşünaslığa, başlıca olaraq, fiziologiyaya əsaslanırdı. İtaliyadakı verizm cərəyanı da naturalizmə yaxın cərəyanlardandır. Naturalizm XIX əsrin 60-cı illərində Fransada yaranmış, 70-80-ci illərdə başqa ölkələrdə də geniş yayılmışdı. Onun ilk əlamətləri Qustav Flober, xüsusilə Qonkur qardaşlarının yaradıcılığında əksini tapmışdır. Lakin naturalizmin formalaşması onun nəzəriyyəsini işləyib hazırlamış Emil Zolyanın adı ilə bağlıdır. Gi de Mopassan, H.Hauptman, F.Norris, A.Strindberq, Henrik İbsen, Knut Hamsun və başqalarının yaradıcılığına ciddi təsir göstərmişdir. Şüurlu surətdə ədəbi obrazın fərdiliyinə meyl XIX əsrdə Fransada realizmin naturalizm deyilən bir qolunun yaranmasına gətirib çıxardı. Naturalistlər realist yaradıcılıq üçün ədəbi materialın və obrazın fərdiliyinin prinsipial xarakterini nəzərə alaraq rəssamlıqda naturadan şəkil çəkmə prinsipinə bənzər bir ədəbi təsvir üsuluna meyl etməyə başladılar. Bir sıra fransız realistləri yazıcıdan obyektivlik, elmilik və s.
Naturalizm ədəbiyyatda
Naturalizm (fransızca; naturalisme latınca naturalis – "təbii" sözündəndir) – XIX əsrin 2-ci yarısında Avropa və ABŞ ədəbiyyatında formalaşmış cərəyan. Naturalizmin estetikası təbiətşünaslığa, başlıca olaraq, fiziologiyaya əsaslanırdı. İtaliyadakı verizm cərəyanı da naturalizmə yaxın cərəyanlardandır. Naturalizm XIX əsrin 60-cı illərində Fransada yaranmış, 70-80-ci illərdə başqa ölkələrdə də geniş yayılmışdı. Onun ilk əlamətləri Qustav Flober, xüsusilə Qonkur qardaşlarının yaradıcılığında əksini tapmışdır. Lakin naturalizmin formalaşması onun nəzəriyyəsini işləyib hazırlamış Emil Zolyanın adı ilə bağlıdır. Gi de Mopassan, H.Hauptman, F.Norris, A.Strindberq, Henrik İbsen, Knut Hamsun və başqalarının yaradıcılığına ciddi təsir göstərmişdir. Şüurlu surətdə ədəbi obrazın fərdiliyinə meyl XIX əsrdə Fransada realizmin naturalizm deyilən bir qolunun yaranmasına gətirib çıxardı. Naturalistlər realist yaradıcılıq üçün ədəbi materialın və obrazın fərdiliyinin prinsipial xarakterini nəzərə alaraq rəssamlıqda naturadan şəkil çəkmə prinsipinə bənzər bir ədəbi təsvir üsuluna meyl etməyə başladılar. Bir sıra fransız realistləri yazıcıdan obyektivlik, elmilik və s.
Systema Naturae
Systema Naturae (Latınca) İsveçli botanik, zooloq və həkim Carolus Linnaeusun (1707–1778) ən vacib əsərlərindən biridir və Linnaeus Taksonomiyasını təklif edir. Bu gün ikili adlandırma olaraq bilinən bu sistem, həqiqətdə Linnaeusdan 200 il əvvəl Gaspard və Johann Bauhin qardaşları tərəfindən qismən inkişaf etdirilsə də, Linnaeus bu sistemdən kitabında ardıcıl olaraq ilk istifadə edən ilk insandır. Kitabın ilk nəşri 1735-ci ildə edilmişdir. 1758-ci ildə nəşr olunan ən vacib nəşri sayılan kitabın 10-cu nəşrinin tam adı Latın dilində belədir: “Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locistir”. Bu sözləri Azərbaycan dilinə aşağıdakı şəkildə tərcümə etmək mümkündür: “Siniflər, dəstələr, cinslər və növlərinə görə; xarakterləri, fərqlilikləri, sinonimləri və yerləşmə yerləri ilə birlikdə; təbiətin üç aləmi daxilində təbiətin sistematikası” Bu kitabın 10-cu nəşri (1758) zooloji təsnifatın başlanğıc nöqtəsi hesab olunur. Linnaeus 1766 və 1768 arasında özünün sonuncu daha da inkişaf etdirilmiş 12-ci nəşrini etdirmişdir. Daha da çox inkişaf etdirilmiş və eyni tərzdə yazılmış “Systema Naturae” adlı əsər, Johann Friedrich Gmelin tərəfindən 1788 - 1793 arasında nəşr edilmişdir. Bu son əsər zooloqlar tərəfindən iyirminci əsrin əvvəllərindən bəri eyni seriyanın sonuncu nəşri kimi qəbul edilmişdir. Bundan əlavə, bu əsər rəsmi olaraq Beynəlxalq Zooloji Nomenklatura Komissiyasının 296-cı qanunu (26 oktyabr 1954) ilə Systema Naturae seriyasının 13-cü nəşri olaraq qəbul edilmişdir.
Systema Naturae əsərinin X nəşri
Systema Naturae əsərinin X nəşri, Karl Linnaeus tərəfindən yazılmış, zooloji təsnifatın başlanğıc nöqtəsi olaraq qəbul edilən və 1758–1759-cu illər arasında nəşr olunmuş bir kitabdır. Linnaeus bu kitabda heyvanlar üçün ikili adlandırma metodunu təqdim edir. Linnaeus 1753-cü ildə nəşr etdirdiyi Species Plantarum adlı əsərində bitkilər üçün təsnifat metodunu hazırlamışdır. == Başlanğıc nöqtəsi == Bioloji kataloqların əksəriyyəti 1758-dən əvvəlki təqdim etdikləri taksonlar üçün, Systema Naturaenin əvvəlki nəşrləri də daxil olmaqla, müxtəlif əsərlərdən götürdükləri çox sözlü adlandırmalardan istifadə edirdilər. Heyvanlar aləmi üçün ikili adlandırma metodunu ardıcıl olaraq istifadə edən ilk əsər Systema Naturae əsərinin 10-cu nəşridir. Buna görə də Beynəlxalq Zooloji Nomenklatura Komissiyası 1 yanvar 1758-ci ili zooloji təsnifatın "başlanğıc nöqtəsi" olaraq seçmiş və Systema Naturaenin 10-cu nəşrinə həmin tarixdə nəşr olunmuş kimi istinad edilməsini tövsiyə etmişdir. Qaydalara uyğun olaraq verilsə də, bu tarixə qədər nəşr olunan elmi təsnifat üçün istifadə olunan adlar etibarlı sayılmır. 10-cu nəşrdən daha əvvəl olduğu və prioritet sayılan yeganə əsər Carl Alexander Clerck-in 1757-ci ildə nəşr olunan Svenska Spindlar (İsveç dilində) və ya Aranei Suecici (Latınca) əsəridir və yenə bu əsərə də 1 yanvar 1758-ci ildə çıxmış kimi də istinad edilir.
VMF Natural Frequencies
VMF Natural Frequencies ― 2018-ci ildə Vahid Mustafayev tərəfindən yaradılmış Azərbaycanın ilk saat fabriki == Tarixi == VMF şirkəti 1997-ci ildə ANS Şirkətlər Qrupunun rəhbəri Vahid Mustafayev tərəfindən yaradılıb. VMF-in Azərbaycanda təmsil etməyə başladığı ilk saat markası "Swatch Group"a daxil olan "Longines" saat markası olub. Şirkət elə həmin ildə hazırda fəaliyyət göstərən ilk satış məntəqəsi olan "Longines" butikini açıb. Şirkət həmçinin "Swatch Group"a daxil olmayan, İsveçrə markalarından "Ulysse Nardin", "Raymond Weil", "Maurice Lacroix", "Versace", "Versus", "Ferragamo" kimi dünyanın tanınmış şirkətləri ilə öz biznesini daha da genişləndirib. Azərbaycan saat bazarının pioneri olaraq, məşhur İsveçrə, Yaponiya saat markalarının ölkəmizdə tanınması və sevilməsində, keyfiyyətli və brend saat mədəniyyətininin yaradılmasının təməlində durur. İsveçrənin məşhur "Longines" saat şirkəti ilə uğurlu əməkdaşlığından sonra VMF "Swatch Group"a daxil olan "Breguet", "Blancpain", "Glashütte Original", "Omega", "Rado", "Hamilton", "Tissot", "Swatch", "Flik-Flak", "Certina", "Calvin Klein" kimi dünyanın tanınmış şirkətlərilə öz biznesini daha da genişləndirdi. Artıq 20 ildən çoxdur VMF ən son dəb, texnoloji yeniliklərlə zənginləşdirilən brend saatlarını dünya bazarı ilə eyni anda öz alıcılarına təqdim edir. 2001-ci ildə "Raymond Weil", 2004-cü ildə "Versace" saat və zinət əşyalarını, 2005-ci ildən "Maurice Lacroix"nı Azərbaycan alıcısına təqdim edib. VMF İsveçrə markaları ilə yanaşı, bazarda Yaponiyanın məşhur saat markalarını da təmsil edir. İlk təcrübə 2005-ci ildə "Casio" saat markası ilə başlayıb.
Natural ədəd
Natural ədədlər — saymaq üçün istifadə olunan ədədlərə deyilir (riyazi dildə: 1-i özündə saxlayan minimal induktiv çoxluq). Natural ədədlər tək (Məs.: 1, 3, 5) və cüt (Məs.: 2, 4, 6) olur. 0 Natural ədəd deyil.1,2,3,4,5,6,7,8,9 Natural ədədlərdir. == Natural ədədlər == "Ədəd" sözü yunan sözü olan "artimos" sözündən götürülmüşdür. Hesabla ədədlər haqqındakı elmlə bağlı yaranmışdır. "Rəqəm" sözü (ərəbcə "sıfır") əsl mənası "boş yer" olan (həmin mənanı verən "sunya sanskrit" sözünün tərcüməsidir) ərəb sözündən götürülmüşdür. Əşyaları saymaq üçün və ya eyni növ əşyaların sıra nömrəsini göstərmək üçün istifadə olunan ədədlərə natural ədədlər deyilir. Natural sıra natural ədədlər çoxluğunu yaradır. Natural ədədlər çoxluğu N ilə işarə olnur. Çoxluq 1-dən başlayır və sonsuzdur.
Datura
Dəlibəng (lat. Datura) — bitkilər aləminin quşüzümüçiçəklilər dəstəsinin quşüzümükimilər fəsiləsinə aid bitki cinsi. == Haqqında == Dəlibəng - Qaragilə fəsiləsinə aid olan birillik bitkidir. Gövdəsinin uzunluğu 1 metrdir. Yarpaqları iri, yumurtavari formadadır. Meyvəsi tikanlı qutu formasında olub şara oxşayır, toxumu qara-qonur qəhvəyi rəngdə olub böyrəyə bənzəyir. Dəlbəng başlı-başına buraxılmış, çürümüş torpaq və peyinlə zəngin olan torpaqda, bağça və bostanda bitir. Tərkibində atropin, hiostiamin skopalamin alkaloidləri vardır. Bitkinin bütün hissələri, xüsusilə meyvələri daha kəskin zəhərlidir. Körpə heyvanlar üçün təhlükəlidir.
Nature
Nature (azərb. təbiət‎) — Britaniyada çap olunan, çağdaş dəqiq elmlərin bir çox sahəsini əhatə edən elmi jurnal. Science jurnalı ilə birlikdə dünyanın ən önəmli və vurucu elmi nəticələrinin nəşr edildiyi bir neçə jurnaldan biri sayılır. == Haqqında == Çağdaş elmin bir çox böyük inqilabi elmi kəşf və araşdırmaları ilk dəfə Nature jurnalında dərc olunmuşdur: Watson və Crick tərəfindən 1953-də DNT quruluşunun kəşfi J. D. Watson and F. H. C. Crick (1953). "Molecular structure of Nucleic Acids: A structure for deoxyribose nucleic acid". Nature. 171 (4356): 737–738. İnsan DNT ardıcıllığının ilk dəfə çıxarılması - International Human Genome Sequencing Consortium (2001). "Initial sequencing and analysis of the human genome" İlk dəfə bir protein (miyoqlobin) strukturunun fəza quruluşunun çıxarılması - J. C. Kendrew, G. Bodo, H. M. Dintzis, R. G. Parrish, H. Wyckoff and D. C. Phillips (1958). "A three-dimensional model of the myoglobin molecule obtained by X-ray analysis".
Şatura
Şatura — Rusiya Federasiyasında yerləşən şəhər, Moskva vilayətinə daxildir.
Capsella matura
Adi quşəppəyi (lat. Capsella bursa-pastoris) — bitkilər aləminin kələmçiçəklilər dəstəsinin kələmkimilər fəsiləsinin quşəppəyi cinsinə aid bitki növü. == Botaniki xarakteristikası == Bir və ya ikiillik bitkidir. Milşəkilli kök sisteminə malikdir. Gövdəsinin uzunluğu 10-40sm, yarpaqlı, sadə və ya budaqlanan, səthi qabırğalı, çılpaq və ya zəif tüklü, çiçəkləri və yetişməmiş meyvələri olur. Kök üzərindəki yarpaqları uzunsov-neştərşəkilli, meyvələrinin bir tərəfi daralaraq üçbucağabənzər dişli girintili-çıxıntılı və ya lələyəbənzər bölümlüdür. Gövdəki yarpaqları növbəli, oturaq, girintili-çıxıntılı dişcikli və ya bütöv, zirvə yarpaqları isə getdikcə azalandir. Çiçəyinin quruluşu K4L4E4+2D1 bərabərdir. Meyvələri sıxılmış çəlləyəbənzər, tərsüçbucağabənzər və ya üçbucaq-ürəkşəkilli formalı, zirvədə isə dişli, uzunluğu 3-8mm, eni 2-5mm-dir. Zəif iyli, özünəməxsus acı dadlıdır.
Datura ceratocaula
Datura ceratocaula (lat. Datura ceratocaula) — bitkilər aləminin quşüzümüçiçəklilər dəstəsinin quşüzümükimilər fəsiləsinin dəlibəng cinsinə aid bitki növü.
Datura chlorantha
Hindistan dəlibəngi (lat. Datura metel) — bitkilər aləminin quşüzümüçiçəklilər dəstəsinin quşüzümükimilər fəsiləsinin dəlibəng cinsinə aid bitki növü. == Sinonimləri == Brugmansia waymanii Paxton Datura aegyptiaca Vis. Datura alba Rumph. ex Nees Datura alba F.Muell. Datura alba var. africana Mattei Datura bojeri Delile Datura chlorantha Hook. Datura cornucopia Pitcher & Manda Datura dubia Rich. Datura dubia Bianca ex Tod. Datura fastuosa L. Datura fastuosa var.
Datura cornucopia
Hindistan dəlibəngi (lat. Datura metel) — bitkilər aləminin quşüzümüçiçəklilər dəstəsinin quşüzümükimilər fəsiləsinin dəlibəng cinsinə aid bitki növü. == Sinonimləri == Brugmansia waymanii Paxton Datura aegyptiaca Vis. Datura alba Rumph. ex Nees Datura alba F.Muell. Datura alba var. africana Mattei Datura bojeri Delile Datura chlorantha Hook. Datura cornucopia Pitcher & Manda Datura dubia Rich. Datura dubia Bianca ex Tod. Datura fastuosa L. Datura fastuosa var.
Datura discolor
Datura discolor (lat. Datura discolor) — bitkilər aləminin quşüzümüçiçəklilər dəstəsinin quşüzümükimilər fəsiləsinin dəlibəng cinsinə aid bitki növü.
Datura dubia
Hindistan dəlibəngi (lat. Datura metel) — bitkilər aləminin quşüzümüçiçəklilər dəstəsinin quşüzümükimilər fəsiləsinin dəlibəng cinsinə aid bitki növü. == Sinonimləri == Brugmansia waymanii Paxton Datura aegyptiaca Vis. Datura alba Rumph. ex Nees Datura alba F.Muell. Datura alba var. africana Mattei Datura bojeri Delile Datura chlorantha Hook. Datura cornucopia Pitcher & Manda Datura dubia Rich. Datura dubia Bianca ex Tod. Datura fastuosa L. Datura fastuosa var.
Datura fastuosa
Hindistan dəlibəngi (lat. Datura metel) — bitkilər aləminin quşüzümüçiçəklilər dəstəsinin quşüzümükimilər fəsiləsinin dəlibəng cinsinə aid bitki növü. == Sinonimləri == Brugmansia waymanii Paxton Datura aegyptiaca Vis. Datura alba Rumph. ex Nees Datura alba F.Muell. Datura alba var. africana Mattei Datura bojeri Delile Datura chlorantha Hook. Datura cornucopia Pitcher & Manda Datura dubia Rich. Datura dubia Bianca ex Tod. Datura fastuosa L. Datura fastuosa var.
Datura ferocissima
Adi dəlibəng (lat. Datura stramonium) — bitkilər aləminin quşüzümüçiçəklilər dəstəsinin quşüzümükimilər fəsiləsinin dəlibəng cinsinə aid bitki növü. == Təbii yayılması == Cənub-şərqdə, Astraxan, Volqoqradda, az miqdarda Samarski və Saratovsk vilayətlərində yayılmışdır. == Botaniki təsviri == Hündürlüyü 1,5-dək olan mil köklü, güclü budaqlı, birillik ot bitkisidir. Gövdəsi düzdayanan, çəngəlvari budaqlanmış, çılpaqdır. Yarpaqları növbəli, bütöv yumurtavari, iri oyuqlu-dişli, ucu biz, saplaqlı, üstü tünd yaşıl, alt tərəfi açıqdır. Ağ rəngli ucda və ya qoltuqda yerləşən iri, tək çiçəkləri qoxuludur. Ağ qıfvari büküklü çiçək tacı və kasacığı bitişik yarpaqlı, beş hissəlidir. İyun-avqustda çiçəkləyir. Meyvəsi-dörd yuvalı, dörd laylarla açılan, iynələrlə örtülmüş qutucuqdur.
Datura ferox
Datura ferox (lat. Datura ferox) — bitkilər aləminin quşüzümüçiçəklilər dəstəsinin quşüzümükimilər fəsiləsinin dəlibəng cinsinə aid bitki növü.
Datura fruticosa
Hindistan dəlibəngi (lat. Datura metel) — bitkilər aləminin quşüzümüçiçəklilər dəstəsinin quşüzümükimilər fəsiləsinin dəlibəng cinsinə aid bitki növü. == Sinonimləri == Brugmansia waymanii Paxton Datura aegyptiaca Vis. Datura alba Rumph. ex Nees Datura alba F.Muell. Datura alba var. africana Mattei Datura bojeri Delile Datura chlorantha Hook. Datura cornucopia Pitcher & Manda Datura dubia Rich. Datura dubia Bianca ex Tod. Datura fastuosa L. Datura fastuosa var.
Datura humilis
Hindistan dəlibəngi (lat. Datura metel) — bitkilər aləminin quşüzümüçiçəklilər dəstəsinin quşüzümükimilər fəsiləsinin dəlibəng cinsinə aid bitki növü. == Sinonimləri == Brugmansia waymanii Paxton Datura aegyptiaca Vis. Datura alba Rumph. ex Nees Datura alba F.Muell. Datura alba var. africana Mattei Datura bojeri Delile Datura chlorantha Hook. Datura cornucopia Pitcher & Manda Datura dubia Rich. Datura dubia Bianca ex Tod. Datura fastuosa L. Datura fastuosa var.
Datura hummatu
Hindistan dəlibəngi (lat. Datura metel) — bitkilər aləminin quşüzümüçiçəklilər dəstəsinin quşüzümükimilər fəsiləsinin dəlibəng cinsinə aid bitki növü. == Sinonimləri == Brugmansia waymanii Paxton Datura aegyptiaca Vis. Datura alba Rumph. ex Nees Datura alba F.Muell. Datura alba var. africana Mattei Datura bojeri Delile Datura chlorantha Hook. Datura cornucopia Pitcher & Manda Datura dubia Rich. Datura dubia Bianca ex Tod. Datura fastuosa L. Datura fastuosa var.
Datura hybrida
Adi dəlibəng (lat. Datura stramonium) — bitkilər aləminin quşüzümüçiçəklilər dəstəsinin quşüzümükimilər fəsiləsinin dəlibəng cinsinə aid bitki növü. == Təbii yayılması == Cənub-şərqdə, Astraxan, Volqoqradda, az miqdarda Samarski və Saratovsk vilayətlərində yayılmışdır. == Botaniki təsviri == Hündürlüyü 1,5-dək olan mil köklü, güclü budaqlı, birillik ot bitkisidir. Gövdəsi düzdayanan, çəngəlvari budaqlanmış, çılpaqdır. Yarpaqları növbəli, bütöv yumurtavari, iri oyuqlu-dişli, ucu biz, saplaqlı, üstü tünd yaşıl, alt tərəfi açıqdır. Ağ rəngli ucda və ya qoltuqda yerləşən iri, tək çiçəkləri qoxuludur. Ağ qıfvari büküklü çiçək tacı və kasacığı bitişik yarpaqlı, beş hissəlidir. İyun-avqustda çiçəkləyir. Meyvəsi-dörd yuvalı, dörd laylarla açılan, iynələrlə örtülmüş qutucuqdur.
Datura inermis
Adi dəlibəng (lat. Datura stramonium) — bitkilər aləminin quşüzümüçiçəklilər dəstəsinin quşüzümükimilər fəsiləsinin dəlibəng cinsinə aid bitki növü. == Təbii yayılması == Cənub-şərqdə, Astraxan, Volqoqradda, az miqdarda Samarski və Saratovsk vilayətlərində yayılmışdır. == Botaniki təsviri == Hündürlüyü 1,5-dək olan mil köklü, güclü budaqlı, birillik ot bitkisidir. Gövdəsi düzdayanan, çəngəlvari budaqlanmış, çılpaqdır. Yarpaqları növbəli, bütöv yumurtavari, iri oyuqlu-dişli, ucu biz, saplaqlı, üstü tünd yaşıl, alt tərəfi açıqdır. Ağ rəngli ucda və ya qoltuqda yerləşən iri, tək çiçəkləri qoxuludur. Ağ qıfvari büküklü çiçək tacı və kasacığı bitişik yarpaqlı, beş hissəlidir. İyun-avqustda çiçəkləyir. Meyvəsi-dörd yuvalı, dörd laylarla açılan, iynələrlə örtülmüş qutucuqdur.
Datura innoxia
Zərərsiz dəlibəng (lat. Datura innoxia) — bitkilər aləminin quşüzümüçiçəklilər dəstəsinin quşüzümükimilər fəsiləsinin dəlibəng cinsinə aid bitki növü. == Botaniki xarakteristikası == Çoxillik (kulturada birillik) ot bitkisi olub, yabaşəkilli-budaqlanan, qırmızımtıl-bənövşəyi gövdəyə malikdir. Yarpaqları növbəli, enli yumurtavari, dayaz oyuqlu, sıx tükcüklü, uzun saplaqlı, kəskin məstedici iyi vardır. Çiçəkləri tək, düzgün, beşüzvlü, ikiqat çiçək yatağı vardır. Kasacığı boruşəkilli, yaşıl, tacı boruşəkilli-qıfabənzər, ağ rəngli olub, uzunluğu 20 sm-dir. Meyvəsi başı aşağı əyilmiş, demək olar ki, şarşəkilli qutucuqdan ibarət, sıx yumşaq tikancıqlardan ibarətdir. Toxumları çoxsaylı, yastılaşmış, böyrəkvari olmaqla, açıq-sarı rənglidir. İyuldan oktyabr ayına qədər çiçəkləyir, meyvələri isə avqustda yetişir. Qutucuqları əl ilə toplanılmalıdır.
Datura inoxia
Datura inoxia (lat. Datura inoxia) — bitkilər aləminin quşüzümüçiçəklilər dəstəsinin quşüzümükimilər fəsiləsinin dəlibəng cinsinə aid bitki növü.
Datura kymatocarpa
Datura kymatocarpa (lat. Datura kymatocarpa) — bitkilər aləminin quşüzümüçiçəklilər dəstəsinin quşüzümükimilər fəsiləsinin dəlibəng cinsinə aid bitki növü.
Datura laevis
Adi dəlibəng (lat. Datura stramonium) — bitkilər aləminin quşüzümüçiçəklilər dəstəsinin quşüzümükimilər fəsiləsinin dəlibəng cinsinə aid bitki növü. == Təbii yayılması == Cənub-şərqdə, Astraxan, Volqoqradda, az miqdarda Samarski və Saratovsk vilayətlərində yayılmışdır. == Botaniki təsviri == Hündürlüyü 1,5-dək olan mil köklü, güclü budaqlı, birillik ot bitkisidir. Gövdəsi düzdayanan, çəngəlvari budaqlanmış, çılpaqdır. Yarpaqları növbəli, bütöv yumurtavari, iri oyuqlu-dişli, ucu biz, saplaqlı, üstü tünd yaşıl, alt tərəfi açıqdır. Ağ rəngli ucda və ya qoltuqda yerləşən iri, tək çiçəkləri qoxuludur. Ağ qıfvari büküklü çiçək tacı və kasacığı bitişik yarpaqlı, beş hissəlidir. İyun-avqustda çiçəkləyir. Meyvəsi-dörd yuvalı, dörd laylarla açılan, iynələrlə örtülmüş qutucuqdur.
Datura lanosa
Datura wrightii (lat. Datura wrightii) — bitkilər aləminin quşüzümüçiçəklilər dəstəsinin quşüzümükimilər fəsiləsinin dəlibəng cinsinə aid bitki növü. == Sinonimləri == Datura innoxia subsp. quinquecuspidata (Torr.) A.S.Barclay Datura lanosa Barclay ex Bye Datura metel var. quinquecuspidata Torr.
Datura waymanii
Hindistan dəlibəngi (lat. Datura metel) — bitkilər aləminin quşüzümüçiçəklilər dəstəsinin quşüzümükimilər fəsiləsinin dəlibəng cinsinə aid bitki növü. == Sinonimləri == Brugmansia waymanii Paxton Datura aegyptiaca Vis. Datura alba Rumph. ex Nees Datura alba F.Muell. Datura alba var. africana Mattei Datura bojeri Delile Datura chlorantha Hook. Datura cornucopia Pitcher & Manda Datura dubia Rich. Datura dubia Bianca ex Tod. Datura fastuosa L. Datura fastuosa var.
Datura wrightii
Datura wrightii (lat. Datura wrightii) — bitkilər aləminin quşüzümüçiçəklilər dəstəsinin quşüzümükimilər fəsiləsinin dəlibəng cinsinə aid bitki növü. == Sinonimləri == Datura innoxia subsp. quinquecuspidata (Torr.) A.S.Barclay Datura lanosa Barclay ex Bye Datura metel var. quinquecuspidata Torr.