Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • ürcah

  ürcah

  Tam oxu »
 • ürəfa

  ürəfa

  Tam oxu »
 • ürək

  ürək

  Tam oxu »
 • ürək-böyrək

  ürək-böyrək

  Tam oxu »
 • ürək-ciyər

  ürək-ciyər

  Tam oxu »
 • ürək-damar

  ürək-damar

  Tam oxu »
 • ürək-dayaq

  ürək-dayaq

  Tam oxu »
 • ürək-dirək vermək

  ürək-dirək vermək

  Tam oxu »
 • ürək-göbək

  ürək-göbək

  Tam oxu »
 • ürək-göbəyini yemək

  ürək-göbəyini yemək

  Tam oxu »
 • ürəkaçan

  ürəkaçan

  Tam oxu »
 • ürəkaçıcı

  ürəkaçıcı

  Tam oxu »
 • ürəkaçıcılıq

  ürəkaçıcılıq

  Tam oxu »
 • ürəkağrıdıcı

  ürəkağrıdıcı

  Tam oxu »
 • ürəkağrısı

  ürəkağrısı

  Tam oxu »
 • ürəkaltı

  ürəkaltı

  Tam oxu »
 • ürəkbir

  ürəkbir

  Tam oxu »
 • ürəkbulandıran

  ürəkbulandıran

  Tam oxu »
 • ürəkbulandırıcı

  ürəkbulandırıcı

  Tam oxu »
 • ürəkbulandırıcılıq

  ürəkbulandırıcılıq

  Tam oxu »
 • ürəkbulanma

  ürəkbulanma

  Tam oxu »
 • ürəkbulanması

  ürəkbulanması

  Tam oxu »
 • ürəkcik

  ürəkcik

  Tam oxu »
 • ürəkdən

  ürəkdən

  Tam oxu »
 • ürəkdən-ürəyə

  ürəkdən-ürəyə

  Tam oxu »
 • ürəkdəngəlmə

  ürəkdəngəlmə

  Tam oxu »
 • ürəkdolusu

  ürəkdolusu

  Tam oxu »
 • ürəkdöyünmə

  ürəkdöyünmə

  Tam oxu »
 • ürəkətrafı

  ürəkətrafı

  Tam oxu »
 • ürəkgetmə

  ürəkgetmə

  Tam oxu »
 • ürəkgetməsi

  ürəkgetməsi

  Tam oxu »
 • ürəkgötürmə

  ürəkgötürmə

  Tam oxu »
 • ürəkkeçmə

  ürəkkeçmə

  Tam oxu »
 • ürəkkeçməsi

  ürəkkeçməsi

  Tam oxu »
 • ürəkköçürmə

  ürəkköçürmə

  Tam oxu »
 • ürəkqopma

  ürəkqopma

  Tam oxu »
 • ürəklə

  ürəklə

  Tam oxu »
 • ürəkləndirici

  ürəkləndirici

  Tam oxu »
 • ürəkləndirilmə

  ürəkləndirilmə

  Tam oxu »
 • ürəkləndirilmək

  ürəkləndirilmək

  Tam oxu »
 • ürəkləndirmə

  ürəkləndirmə

  Tam oxu »
 • ürəkləndirmək

  ürəkləndirmək

  Tam oxu »
 • ürəklənmə

  ürəklənmə

  Tam oxu »
 • ürəklənmək

  ürəklənmək

  Tam oxu »
 • ürəkli

  ürəkli

  Tam oxu »
 • ürəklilik

  ürəklilik

  Tam oxu »
 • ürəkotu

  ürəkotu

  Tam oxu »
 • ürəkparçalayan

  ürəkparçalayan

  Tam oxu »
 • ürəkpartlaması

  ürəkpartlaması

  Tam oxu »
 • ürəksıxan

  ürəksıxan

  Tam oxu »