Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • açar

  açar

  Tam oxu »
 • açarçı

  açarçı

  Tam oxu »
 • açarçılıq

  açarçılıq

  Tam oxu »
 • açarqayıran

  açarqayıran

  Tam oxu »
 • açarlamaq

  açarlamaq

  Tam oxu »
 • açarlı

  açarlı

  Tam oxu »
 • açdırılma

  açdırılma

  Tam oxu »
 • açdırılmaq

  açdırılmaq

  Tam oxu »
 • açdırma

  açdırma

  Tam oxu »
 • açdırmaq

  açdırmaq

  Tam oxu »
 • açdırtma

  açdırtma

  Tam oxu »
 • açdırtmaq

  açdırtmaq

  Tam oxu »
 • açeklər

  açeklər

  Tam oxu »
 • açıcı

  açıcı

  Tam oxu »
 • açıdırtdırmaq

  açıdırtdırmaq

  Tam oxu »
 • açıq

  açıq

  Tam oxu »
 • açıq-açığına

  açıq-açığına

  Tam oxu »
 • açıq-aşkar

  açıq-aşkar

  Tam oxu »
 • açıq-aydın

  açıq-aydın

  Tam oxu »
 • açıq-bənövşəyi

  açıq-bənövşəyi

  Tam oxu »
 • açıq-boz

  açıq-boz

  Tam oxu »
 • açıq-qara

  açıq-qara

  Tam oxu »
 • açıq-qəhvəyi

  açıq-qəhvəyi

  Tam oxu »
 • açıq-qırmızı

  açıq-qırmızı

  Tam oxu »
 • açıq-örtülü

  açıq-örtülü

  Tam oxu »
 • açıq-saçıq

  açıq-saçıq

  Tam oxu »
 • açıq-saçıqlıq

  açıq-saçıqlıq

  Tam oxu »
 • açıq-sarı

  açıq-sarı

  Tam oxu »
 • açıqbəniz

  açıqbəniz

  Tam oxu »
 • açıqca

  açıqca

  Tam oxu »
 • açıqcasına

  açıqcasına

  Tam oxu »
 • açıqdan

  açıqdan

  Tam oxu »
 • açıqdan-açığa

  açıqdan-açığa

  Tam oxu »
 • açıqfikirli

  açıqfikirli

  Tam oxu »
 • açıqfikirlilik

  açıqfikirlilik

  Tam oxu »
 • açıqgəzən

  açıqgəzən

  Tam oxu »
 • açıqgöz

  açıqgöz

  Tam oxu »
 • açıqgözlü

  açıqgözlü

  Tam oxu »
 • açıqgözlülük

  açıqgözlülük

  Tam oxu »
 • açıqqəlbli

  açıqqəlbli

  Tam oxu »
 • açıqqəlblilik

  açıqqəlblilik

  Tam oxu »
 • açıqlama

  açıqlama

  Tam oxu »
 • açıqlamaq

  açıqlamaq

  Tam oxu »
 • açıqlanmaq

  açıqlanmaq

  Tam oxu »
 • açıqlıq

  açıqlıq

  Tam oxu »
 • açıqraq

  açıqraq

  Tam oxu »
 • açıqrəngli

  açıqrəngli

  Tam oxu »
 • açıqtəhər

  açıqtəhər

  Tam oxu »
 • açıqtipli

  açıqtipli

  Tam oxu »
 • açıqürəkli

  açıqürəkli

  Tam oxu »