Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • yığan

  yığan

  Tam oxu »
 • yığanma

  yığanma

  Tam oxu »
 • yığanmaq

  yığanmaq

  Tam oxu »
 • yığcam

  yığcam

  Tam oxu »
 • yığcamlıq

  yığcamlıq

  Tam oxu »
 • yığdırma

  yığdırma

  Tam oxu »
 • yığdırmaq

  yığdırmaq

  Tam oxu »
 • yığdırtma

  yığdırtma

  Tam oxu »
 • yığdırtmaq

  yığdırtmaq

  Tam oxu »
 • yığıb-yığışdırma

  yığıb-yığışdırma

  Tam oxu »
 • yığıb-yığışdırmaq

  yığıb-yığışdırmaq

  Tam oxu »
 • yığıcı

  yığıcı

  Tam oxu »
 • yığıcıl

  yığıcıl

  Tam oxu »
 • yığıcılıq

  yığıcılıq

  Tam oxu »
 • yığılan

  yığılan

  Tam oxu »
 • yığılı

  yığılı

  Tam oxu »
 • yığılış

  yığılış

  Tam oxu »
 • yığılışma

  yığılışma

  Tam oxu »
 • yığılışmaq

  yığılışmaq

  Tam oxu »
 • yığılma

  yığılma

  Tam oxu »
 • yığılmaq

  yığılmaq

  Tam oxu »
 • yığılmış

  yığılmış

  Tam oxu »
 • yığım

  yığım

  Tam oxu »
 • yığım-nəqliyyat

  yığım-nəqliyyat

  Tam oxu »
 • yığımcıl

  yığımcıl

  Tam oxu »
 • yığımcıllıq

  yığımcıllıq

  Tam oxu »
 • yığımqabağı

  yığımqabağı

  Tam oxu »
 • yığımmeyvə

  yığımmeyvə

  Tam oxu »
 • yığın

  yığın

  Tam oxu »
 • yığın-dərin

  yığın-dərin

  Tam oxu »
 • yığın-yığın

  yığın-yığın

  Tam oxu »
 • yığıncaq

  yığıncaq

  Tam oxu »
 • yığıncaqlı

  yığıncaqlı

  Tam oxu »
 • yığıntı

  yığıntı

  Tam oxu »
 • yığış

  yığış

  Tam oxu »
 • yığışdırıcı

  yığışdırıcı

  Tam oxu »
 • yığışdırılma

  yığışdırılma

  Tam oxu »
 • yığışdırılmaq

  yığışdırılmaq

  Tam oxu »
 • yığışdırma

  yığışdırma

  Tam oxu »
 • yığışdırmaq

  yığışdırmaq

  Tam oxu »
 • yığışdırtma

  yığışdırtma

  Tam oxu »
 • yığışdırtmaq

  yığışdırtmaq

  Tam oxu »
 • yığışılma

  yığışılma

  Tam oxu »
 • yığışılmaq

  yığışılmaq

  Tam oxu »
 • yığışma

  yığışma

  Tam oxu »
 • yığışmaq

  yığışmaq

  Tam oxu »
 • yığma

  yığma

  Tam oxu »
 • yığma-quraşdırma

  yığma-quraşdırma

  Tam oxu »
 • yığmaq

  yığmaq

  Tam oxu »
 • yığnaq

  yığnaq

  Tam oxu »