Словарь синонимов азербайджанского языка

 • QABA

  ədəbsiz — nəzakətsiz — kobud

  Полностью »
 • QABA

  kobud — sərt — cod

  Полностью »
 • QABAQ

  əvvəl — irəli

  Полностью »
 • QABAQ

  əvvəlki — keçmiş

  Полностью »
 • QABAQ

  üz — sifət — bəniz

  Полностью »
 • QABAQ

  balqabaq — kudu

  Полностью »
 • QABAQ-QARŞI

  qarşı-qarşıya — üz-üzə

  Полностью »
 • QABAQCA

  əvvəlcə — irəlicə

  Полностью »
 • QABAQCADAN

  əvvəldən — irəlidən

  Полностью »
 • QABAQCIL

  mütərəqqi

  Полностью »
 • QABAQCIL

  fəal

  Полностью »
 • QABAQCIL

  şüurlu — gözüaçıq — təşəbbüslü

  Полностью »
 • QABAQCILLIQ

  mütərəqqilik

  Полностью »
 • QABAQCILLIQ

  birincilik — təşəbbüsçülük

  Полностью »
 • QABAQCILLIQ

  fəallıq

  Полностью »
 • QABAQDA

  irəlidə — əvvəldə

  Полностью »
 • QABAQDA

  irəlidə — gələcəkdə

  Полностью »
 • QABAQDAN

  əvvəlcədən — irəlicədən

  Полностью »
 • QABAQDAN

  qarşıdan

  Полностью »
 • QABAQKİ

  əvvəlki — irəlki

  Полностью »
 • QABAQLAMA

  ötmə — keçmə

  Полностью »
 • QABAQLAMAQ

  ötmək — keçmək

  Полностью »
 • QABAQLAŞMA

  qarşılaşma — rastlaşma

  Полностью »
 • QABAQLAŞMAQ

  qarşılaşmaq — rastlaşmaq

  Полностью »
 • QABAQLIQ

  döşlük

  Полностью »
 • QABALAŞMA

  kobudlaşma — codlaşma

  Полностью »
 • QABALAŞMAQ

  kobudlaşmaq — codlaşmaq

  Полностью »
 • QABALIQ

  tərbiyəsizlik — ədəbsizlik — nəzakətsizlik

  Полностью »
 • QABALIQ

  kobudluq — codluq

  Полностью »
 • QABAR

  suluq — döyənək

  Полностью »
 • QABARIQ

  şişkin — qalxıq

  Полностью »
 • QABARLI

  suluqlu — döyənəkli

  Полностью »
 • QABARLILIQ

  suluqluq — döyənəklik

  Полностью »
 • QABARMA

  qalxma — şişmə — köpmə

  Полностью »
 • QABARMA

  bərkimə

  Полностью »
 • QABARMA

  yüksəlmə — qalxma — daşma

  Полностью »
 • QABARMA

  ürpərmə — dikəlmə

  Полностью »
 • QABARMA

  acıqlanma — hirslənmə

  Полностью »
 • QABARMAQ

  qalxmaq — şişmək — köpmək

  Полностью »
 • QABARMAQ

  bərkimək — döyənəkləşmək — suluqlanmaq

  Полностью »
 • QABARMAQ

  yüksəlmək — qalxmaq — daşmaq

  Полностью »
 • QABARMAQ

  ürpərmək — dikəlmək

  Полностью »
 • QABARMAQ

  acıqlanmaq — hirslənmək

  Полностью »
 • QABARTI

  suluq — döyənək

  Полностью »
 • QABARTI

  çıxıntı

  Полностью »
 • QABARTILI

  çıxıntılı

  Полностью »
 • QABARTILI

  suluqlu — döyənəkli

  Полностью »
 • QABIQ

  örtü — dəri

  Полностью »
 • QABIQLI

  qılaflı

  Полностью »
 • QABIQSIZ

  qılafsız

  Полностью »