Словарь синонимов азербайджанского языка

 • QEYB

  qaiblik

  Полностью »
 • QEYBƏT

  dedi-qoduluq

  Полностью »
 • QEYBƏTÇİ

  dedi-qoduçu

  Полностью »
 • QEYBƏTÇİLİK

  dedi-qoduçuluq

  Полностью »
 • QEYD

  çıxarış

  Полностью »
 • QEYD

  fikir — qayğı — narahatlıq — əndişə

  Полностью »
 • QEYD

  hiddət — qəzəb — hirs — acıq

  Полностью »
 • QEYDKEŞ

  diqqətli — mehriban

  Полностью »
 • QEYDKEŞLİK

  qayğıçılıq

  Полностью »
 • QEYDLİ

  çıxarışlı

  Полностью »
 • QEYDLİ

  fikirli — qayğılı

  Полностью »
 • QEYDSİZ

  fikirsiz — qayğısız

  Полностью »
 • QEYDSİZ

  sözsüz — şərtsiz

  Полностью »
 • QEYDSİZLİK

  fikirsizlik — qayğısızlıq

  Полностью »
 • QEYRƏT

  namus — ar — heysiyyət

  Полностью »
 • QEYRƏT

  səy — cəhd — çalışma

  Полностью »
 • QEYRƏT

  səbir — dözüm — mətanət

  Полностью »
 • QEYRƏTLƏNMƏ

  ruhlanma — ürəklənmə — cəsarətlənmə

  Полностью »
 • QEYRƏTLƏNMƏK

  ruhlanmaq — ürəklənmək — cəsarətlənmək

  Полностью »
 • QEYRƏTLİ

  namuslu — arlı — heysiyyətli

  Полностью »
 • QEYRƏTSİZ

  namussuz — arsız — heysiyyətsiz

  Полностью »
 • QEYRƏTSİZLİK

  namussuzluq — arsızlıq — heysiyyətsizlik

  Полностью »
 • QEYRİ

  başqa — savayı (qoşma)

  Полностью »
 • QEYRİ

  yad — özgə — kənar — başqa

  Полностью »
 • QEYRİ-ADİ

  fövqəladə — qəribə — təəccüblü

  Полностью »
 • QEYRİ-ADİLİK

  fövqəladəlik — qəribəlik — təəccüblülük

  Полностью »
 • QEYZLƏNMƏ

  hiddətlənmə — qəzəblənmə — acıqlanma

  Полностью »
 • QEYZLƏNMƏK

  hiddətlənmək — qəzəblənmək — acıqlanmaq

  Полностью »
 • QEYZLİ

  hiddətli — acıqlı — hirsli — qəzəbli

  Полностью »
 • QƏBAHƏT

  qüsur — nöqsan — günah

  Полностью »
 • QƏBAHƏTLİ

  qüsurlu — nöqsanlı — günahlı

  Полностью »
 • QƏBAHƏTSİZ

  qüsursuz — nöqsansız — günahsız

  Полностью »
 • QƏBAHƏTSİZLİK

  qüsursuzluq — nöqsansızlıq — günahsızlıq

  Полностью »
 • QƏBİH

  qəbahətli — nalayiq — ləyaqətsiz

  Полностью »
 • QƏBİH

  çirkin — kifir — yaraşıqsız

  Полностью »
 • QƏBİR

  məzar — gor

  Полностью »
 • QƏBİRİSTAN

  məzarlıq — korluq

  Полностью »
 • QƏBUL

  götürmə

  Полностью »
 • QƏBZƏ

  qulp — dəstə — sap

  Полностью »
 • QƏBZƏLİ

  qulplu — dəstəli — saplı

  Полностью »
 • QƏDD

  bel

  Полностью »
 • QƏDDAR

  rəhmsiz — amansız — mərhəmətsiz — zalım

  Полностью »
 • QƏDDARLIQ

  rəhmsizlik — amansızlıq — mərhəmətsizlik — zalımlıq

  Полностью »
 • QƏDDƏMƏ

  yonma — çərtmə

  Полностью »
 • QƏDDƏMƏK

  yonmaq — çərtmək

  Полностью »
 • QƏDƏH

  bakal — piyalə — kasa

  Полностью »
 • QƏDƏM

  addım

  Полностью »
 • QƏDƏM

  ayaq

  Полностью »
 • QƏDƏMLİ

  uğurlu — xeyirli

  Полностью »
 • QƏDƏMSİZ

  uğursuz — xeyirsiz

  Полностью »