Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • RÜBAİL

  dördlük, dörd misralıq klassik şeir forması. Adətən, ailədə 4-cü oğlan uşağına verilir

  Полностью »
 • RÜBAYIL

  dördlük, dörd misralıq klassik şeir forması. Adətən, ailədə 4-cü oğlan uşağına verilir

  Полностью »
 • RÜFANƏ

  ruhən, ruhca; mənəvi cəhətdən

  Полностью »
 • RÜFƏT

  yüksək mənsəb, yuxarı rütbə; yüksəklik; ucalan

  Полностью »
 • RÜKNƏDDİN

  dinin sütunu, dinin dayağı, dinin əsası

  Полностью »
 • RÜSTƏM

  sağlam, cüssəli; güclü, pəhləvan

  Полностью »
 • RÜSTƏMAĞA

  bax: Rüstəm və Ağa

  Полностью »
 • RÜSTƏMALI

  igid Əli, qəhrəman Əli, pəhləvan Əli

  Полностью »
 • RÜSTƏMBƏY

  Rüstəm bəy; igid, qəhrəman bəy; sağlam, cüssəli bəy

  Полностью »
 • RÜSTƏMƏLİ

  igid Əli, qəhrəman Əli, pəhləvan Əli

  Полностью »
 • RÜŞDİ

  doğru yolla getmə, doğru yolu tapma; inkişaf etmiş

  Полностью »
 • RÜŞDİYƏ

  doğru yolla getmə, doğru yolu tapma; inkişaf etmiş

  Полностью »
 • RÜŞTİYƏ

  doğru yolla getmə, doğru yolu tapma; inkişaf etmiş

  Полностью »
 • RÜŞTÜ

  doğru yolla getmə, doğru yolu tapma; inkişaf etmiş

  Полностью »
 • RZA

  razılıq, razı qalma, məmnunluq (VIII imam Əli ibn Musanın epiteti)

  Полностью »
 • RZAAĞA

  bax: Rza və Ağa

  Полностью »
 • RZABABA

  bax: Rza və Baba

  Полностью »
 • RZABALA

  bax: Rza və Bala

  Полностью »
 • RZABƏY

  Rza bəy

  Полностью »
 • RZAĞA

  bax: Rza və Ağa

  Полностью »
 • RZAXAN

  Rza xan

  Полностью »
 • RZAQULU

  Rzanın qulu, Rzanın köləsi

  Полностью »
 • RZALI

  bax: Rza və Əli; Əlinin razılığı, iradəsi; Əli məmnunluğu

  Полностью »
 • RZASƏMƏD

  bax: Rza və Səməd (Allahın epitetlərindən biri)

  Полностью »
 • SAABXAN

  əliaçıq, səxavətli xan; dikbaş, boyun əyməyən xan

  Полностью »
 • SAADULLA

  Allahın bəxş etdiyi səadət, bəxt

  Полностью »
 • SAAT

  vaxtı təyin edən cihaz; 60 dəqiqəlik vaxt ölçüsü

  Полностью »
 • SABAHƏDDİN

  dinin sabahı, səhəri; dinin gözəlliyi; dinin məşəli

  Полностью »
 • SABAHƏT

  gözəllik, yenilik, təzəlik

  Полностью »
 • SABBAR

  çox səbirli, dözümlü, təmkinli

  Полностью »
 • SABDİN

  dinin mehi, nəsimi, dinin şəhəri

  Полностью »
 • SABİH

  gözəl, lətif, məlahətli

  Полностью »
 • SABİHA

  gözəl, lətif, məlahətli

  Полностью »
 • SABİHƏ

  gözəl, lətif, məlahətli

  Полностью »
 • SABİQ

  əvvəlki, keçmişdə olmuş

  Полностью »
 • SABİQƏ

  əvvəlki, keçmişdə olmuş

  Полностью »
 • SABİL

  qapalı adam, azdanışan

  Полностью »
 • SABİR

  səbirli, dözümlü, səbir edən

  Полностью »
 • SABİRCAN

  Sabir canlı, Sabir ruhlu; Sabir can

  Полностью »
 • SABİRƏ

  səbirli, dözümlü, səbir edən

  Полностью »
 • SABİT

  səbatlı, möhkəm; məğlubedilməz; hərəkətsiz

  Полностью »
 • SABİTƏ

  səbatlı, möhkəm; məğlubedilməz; hərəkətsiz

  Полностью »
 • SABİTNUR

  sabit və nur sözlərindən düzəlmiş, «möhkəm işıq, məğlubedilməz nur» deməkdir

  Полностью »
 • SABUR

  çox dözümlü, çox səbirli olan, təmkinli

  Полностью »
 • SABURƏ

  çox dözümlü, çox səbirli olan, təmkinli

  Полностью »
 • SABUTAY

  dəyişməyən qəhrəman, möhkəm xarakterli igid

  Полностью »
 • SACİD

  səcdə eləyən, dua edən

  Полностью »
 • SACİDƏ

  səcdə eləyən, dua edən

  Полностью »
 • SADAD

  doğruluq, haqq, insaf

  Полностью »
 • SADAİL

  sədalar, səslər

  Полностью »