Azərbaycanca-türkcə lüğət

 • tüccar

  tüccar

  Tam oxu »
 • tüfeyli

  tufeyli

  Tam oxu »
 • tüfəng

  tüfek

  Tam oxu »
 • tükənmək

  tükenmek

  Tam oxu »
 • tükətmək

  tüketmek

  Tam oxu »
 • tül

  tül

  Tam oxu »
 • tülbənd

  tülbent

  Tam oxu »
 • tülkü

  tilki

  Tam oxu »
 • tünd

  keskin, koyu

  Tam oxu »
 • tüpürcək

  tükürük

  Tam oxu »
 • tüpürmək

  tükürmek

  Tam oxu »
 • tüpürük

  tükürük

  Tam oxu »
 • türbə

  türbe

  Tam oxu »
 • tüstü

  duman

  Tam oxu »
 • tüstüləmək

  tütmek

  Tam oxu »
 • tütün

  tütün

  Tam oxu »
 • uc

  Tam oxu »
 • uca

  yüce

  Tam oxu »
 • ucalmaq

  yücelmek

  Tam oxu »
 • ucuz

  ucuz

  Tam oxu »
 • ucuzlaşdırma

  indirim, tenzilat

  Tam oxu »
 • ucuzlaşmaq

  ucuzlaşmak

  Tam oxu »
 • uçqun

  heyelan

  Tam oxu »
 • uçmaq

  uçmak

  Tam oxu »
 • uçurum

  uçurum

  Tam oxu »
 • udqunmaq

  yutkunmak

  Tam oxu »
 • udmaq

  ütmek, yutmak

  Tam oxu »
 • udum

  yudum

  Tam oxu »
 • ufaq

  ufak

  Tam oxu »
 • ufaqlamaq

  ufalamak

  Tam oxu »
 • uğramaq

  uğramak

  Tam oxu »
 • uğraşmaq

  uğraşmak

  Tam oxu »
 • uğuldamaq

  uğuldamak

  Tam oxu »
 • uğur

  uğur

  Tam oxu »
 • ulamaq

  ulumak

  Tam oxu »
 • ulduz

  yıldız

  Tam oxu »
 • ulu

  ulu

  Tam oxu »
 • ummaq

  ummak

  Tam oxu »
 • umumi

  top yekun

  Tam oxu »
 • universal

  evrensel

  Tam oxu »
 • unutqan

  unutkan

  Tam oxu »
 • unutmaq

  unutmak

  Tam oxu »
 • usanmaq

  usanmak

  Tam oxu »
 • usta

  erbap, usta

  Tam oxu »
 • uşaq

  çocuk

  Tam oxu »
 • uşaq saldırma

  düşük

  Tam oxu »
 • utancaq

  mahcup, sıkılgan, utangaç

  Tam oxu »
 • utancaqlıq

  mahcubiyet, utanç

  Tam oxu »
 • utanmaq

  utanmak

  Tam oxu »
 • utanmaz

  arsız, utanmaz

  Tam oxu »