utanmaz

arsız, utanmaz

utanmaq
uydurma

Digər lüğətlərdə