yaman

huysuz, kötü, yaman

yamamaq
yamanlamaq

Digər lüğətlərdə