yaltaqlanmaq

yaltaklanmak

yaltaq
yalvarmaq

Digər lüğətlərdə