bacadandüşmə

bacadandüşmə
baca-baca
bacaq

Digər lüğətlərdə