cahanşümulluq

cahanşümulluq
cahanşümul
cahıl

Digər lüğətlərdə