CALAMAQ

гл. 1. кӀалам илигун, кӀалам ягъун, кӀалам гун; 2. сад-садал кутӀунун, акалун, гилигун, гилитӀун, галкӀурун; 3. пер. вегьин; кутӀунун; акадарун; кутун (мес. са пис кардик); 4. са кардин ара тагун, ара датӀана давамун къалурдай гаф; papirosu papirosa calamaq пӀапӀрусдикай пӀапӀрус куькӀуьрун, ара датӀана (сад-садан гуьгъуьналлаз) пӀапӀрус чӀугун; sözü sözə calamaq илигна рахун, ара датӀана (ял акьадар тавуна) рахун; 5. цун, ичӀирун, экъичун (жими затӀ; мес. яд, нек ва мс.).
CALALLI
CALANMAQ

Digər lüğətlərdə