DÜMBƏKÇALAN

i. bax dmbulçalan

DÜMBƏK
DÜMBƏKÇİ

Digər lüğətlərdə