DÜNKÜ

s. bax dünənki

DÜNƏNKİ
DÜNYA

Digər lüğətlərdə