DÜNYƏVİLƏŞDİRİLMƏK

f. to be* secularized

DÜNYƏVİ
DÜNYƏVİLƏŞDİRMƏ

Digər lüğətlərdə