DÜNYALARCA

z. infinitely, limitlessly; bir kəsə ~ minnətdar olmaq to be* infinitely obliged to smb.; bir kəsə ~ hörmət etmək to respect smb. infinitely

DÜNYAGÖRÜŞÜ
DÜNYASINDA

Digər lüğətlərdə