DINQILTI

i. 1. jingling, clanging; (zəng) tinkling, (kilsə zənginin səsi) chime; (simli alətin səsi) strumming; 2. (narazılıq) d.d. dissatisfaction, discontent

DINQILI
DIRMANAN

Digər lüğətlərdə