DƏBƏRTMƏK

f. to move (d.), to budge (d.); əlini ~ to move one’s hand; Mən daşı dəbərdə bilmədim I couldn’t budge the rock

DƏBƏRMƏK
DƏBİLQƏ

Digər lüğətlərdə