DABANÜSTƏ

z. bax dabanıüstə

DABANSIZ
DABBAĞ

Digər lüğətlərdə