dabanıçatlaq

dabanıçatlaq
dabanhaqqı
dabanıqalxıq

Digər lüğətlərdə